KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDEK

DOMINANTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI FRÝDKU JE NÁDHERNÁ BAROKNÍ BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. NA MÍSTĚ POUTNÍHO CHRÁMU STÁLA UŽ V ROCE 1706 DŘEVĚNÁ KAPLE NAD KAMENNOU SOCHOU P. MARIE. BYLA VYTESÁNA FRÝDECKÝM ŘEMESLNÍKEM A Z PODNĚTU HRABĚTE FRANTIŠKA EUSEBIA Z OPPERSDORFU, TEHDEJŠÍHO MAJITELE FRÝDECKÉHO PANSTVÍ, UMÍSTĚNA NA KOPCI NAPROTI ZÁMKU. I V TEHDEJŠÍCH ÚŘEDNÍCH ZPRÁVÁCH SE PÍŠE O TOM, ŽE V PŘEDVEČER MARIÁNSKÝCH SVÁTKŮ OZAŘOVALA SOCHU NEOBVYKLÁ JASNOST. LIDÉ ZDE PROSILI O POMOC A NACHÁZELI JI. POČET POUTNÍKŮ ROSTL, ZVLÁŠTĚ, KDYŽ SE ZAČALA PO OKOLÍ ŠÍŘIT ZNÁMOST O MILOSTECH A ZÁZRACÍCH U SOCHY PANNY MARIE. FRÝDEK SE STAL ZNÁMÝM A VYHLEDÁVANÝM POUTNÍM MÍSTEM.

NYNĚJŠÍ CHRÁM BYL POSTAVEN V LETECH 1740-59 PODLE PLÁNU BARTOLOMĚJE WITTNERA NA MÍSTĚ DŘEVĚNÉ KAPLE. BYL VYSVĚCEN 13. KVĚTNA 1759 VRATISLAVSKÝM BISKUPEM FILIPEM GOTTHARDEM SCHAFFGOTSCHEM A ZASVĚCEN SLAVNOSTI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

PŮSOBÍ-LI SVOU MOHUTNOSTÍ VNĚJŠEK SVATYNĚ NEZAPOMENUTELNÝM DOJMEM, JEJÍ VNITŘEK NÁS OSLNÍ SVOU KRÁSOU. ÚČELNÉ ROZDĚLENÍ CHRÁMOVÝCH PROSTOR, SMĚLOST OBLOUKŮ KLENBY, HARMONICKÁ A PŘIROZENÁ SYMETRIE SVĚDČÍ O VELKÉ UMĚLECKÉ POTENCI VRATISLAVSKÉHO BISKUPSKÉHO PROJEKTANTA BARTOLOMĚJE WITTNERA. PODLE ÚSUDKU ZNALCŮ JE TO MISTROVSKÉ DÍLO, DODNES V TÉTO OBLASTI NEJVĚTŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ.

KOLEM BAZILIKY SE ROZKLÁDÁ PARK SE ČTRNÁCTI KAPLEMI KŘÍŽOVÉ CESTY. HISTORIZUJÍCÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA V LETECH 1876 – 1877. VÝJEVY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY Z PÁLENÉ HLÍNY – TERAKOTY, JSOU ZNAMENITÝM DÍLEM PROSLULÉ MNICHOVSKÉ MAYEROVY ŠKOLY. MEZI SEDMÝM A OSMÝM ZASTAVENÍM A PŘESNĚ V OSE KOSTELA STOJÍ KRÁSNÁ KRUHOVÁ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ A PANNY MARIE, ZVANÁ ŘÍMSKÁ.

PROTI ŘÍMSKÉ KAPLI VE VÝKLENKU CHRÁMOVÉ APSIDY UPOUTÁ NAŠI POZORNOST SOUSOŠÍ KALVÁRIE, POCHÁZEJÍCÍ ROVNĚŽ Z MNICHOVSKÉ ŠKOLY.

NA NÁDVOŘÍ PŘED KOSTELEM STOJÍ ŠEST KAMENNÝCH SOCH. PŘEDSTAVUJÍ TŘI ARCHANDĚLY: SV. MICHAELA, RAFAELA A GABRIELA, DÁLE SV. ANTONÍNA, SV. KARLA BOROMEJSKÉHO A SV. TADEÁŠE APOŠTOLA. BYLY POSTAVENY V ROCE 1822, POZDĚJI K NIM PŘIBYLY SOCHY SV. VÁCLAVA A SV. VOJTĚCHA S LETOPOČTEM 1949.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?