KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDEK

DOMINANTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI FRÝDKU JE NÁDHERNÁ BAROKNÍ BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE Z 1740 – 1777. KOLEM BAZILIKY SE ROZKLÁDÁ PARK SE ČTRNÁCTI KAPLEMI KŘÍŽOVÉ CESTY A KAPLÍ ZV. ŘÍMSKÁ. HISTORIZUJÍCÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA V LETECH 1876 – 1877 A V JEJICH NIKÁCH NALEZNEME TERAKOTOVÉ VÝJEVY PAŠIJOVÝCH SCÉN, ZHOTOVENÝCH V MNICHOVSKÉ MAYEROVĚ ŠKOLE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?