KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDKU

KŘÍŽOVÁ CESTA VE FRÝDKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDEK

BAROKNÍ BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

DOMINANTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI FRÝDKU JE NÁDHERNÁ BAROKNÍ BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. NA MÍSTĚ POUTNÍHO CHRÁMU STÁLA UŽ V ROCE 1706 DŘEVĚNÁ KAPLE NAD KAMENNOU SOCHOU P. MARIE. BYLA VYTESÁNA FRÝDECKÝM ŘEMESLNÍKEM A Z PODNĚTU HRABĚTE FRANTIŠKA EUSEBIA Z OPPERSDORFU, TEHDEJŠÍHO MAJITELE FRÝDECKÉHO PANSTVÍ, UMÍSTĚNA NA KOPCI NAPROTI ZÁMKU. I V TEHDEJŠÍCH ÚŘEDNÍCH ZPRÁVÁCH SE PÍŠE O TOM, ŽE V PŘEDVEČER MARIÁNSKÝCH SVÁTKŮ OZAŘOVALA SOCHU NEOBVYKLÁ JASNOST. LIDÉ ZDE PROSILI O POMOC A NACHÁZELI JI. POČET POUTNÍKŮ ROSTL, ZVLÁŠTĚ, KDYŽ SE ZAČALA PO OKOLÍ ŠÍŘIT ZNÁMOST O MILOSTECH A ZÁZRACÍCH U SOCHY PANNY MARIE. FRÝDEK SE STAL ZNÁMÝM A VYHLEDÁVANÝM POUTNÍM MÍSTEM.

PROCESÍ K POUTNÍMU CHRÁMU NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

NYNĚJŠÍ CHRÁM BYL POSTAVEN V LETECH 1740-59 PODLE PLÁNU BARTOLOMĚJE WITTNERA NA MÍSTĚ DŘEVĚNÉ KAPLE. BYL VYSVĚCEN 13. KVĚTNA 1759 VRATISLAVSKÝM BISKUPEM FILIPEM GOTTHARDEM SCHAFFGOTSCHEM A ZASVĚCEN SLAVNOSTI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

PŮSOBÍ-LI SVOU MOHUTNOSTÍ VNĚJŠEK SVATYNĚ NEZAPOMENUTELNÝM DOJMEM, JEJÍ VNITŘEK NÁS OSLNÍ SVOU KRÁSOU. ÚČELNÉ ROZDĚLENÍ CHRÁMOVÝCH PROSTOR, SMĚLOST OBLOUKŮ KLENBY, HARMONICKÁ A PŘIROZENÁ SYMETRIE SVĚDČÍ O VELKÉ UMĚLECKÉ POTENCI VRATISLAVSKÉHO BISKUPSKÉHO PROJEKTANTA BARTOLOMĚJE WITTNERA. PODLE ÚSUDKU ZNALCŮ JE TO MISTROVSKÉ DÍLO, DODNES V TÉTO OBLASTI NEJVĚTŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ.

OSMÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PAMĚTNÍ DESKY SE JMÉNY DONÁTORŮ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KOLEM BAZILIKY SE ROZKLÁDÁ PARK S KAPLEMI KŘÍŽOVÉ CESTY. TA VZNIKLA ZA PŮSOBENÍ FARÁŘE KARLA FINDINSKÉHO, KTERÝ STÁL V ČELE FRÝDECKÉ FARNOSTI V LETECH 1870 AŽ 1891. V LETECH 1876 – 1877 VZNIKÁ ČTRNÁCT IDENTICKÝCH KAPLÍ V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU. NADŠENÝM PROPAGÁTOREM JEJICH VÝSTAVBY BYL ČESKÝ VLASTENEC JAN JEŽÍŠEK, ADMINISTRÁTOR POUTNÍHO CHRÁMU V LETECH 1870 AŽ 1887. KAPLE BYLY POSTAVENY DLE NÁVRHU VÍDEŇSKÉHO ARCHITEKTA KARLA SCHADENA A JEJICH KOLOROVANÉ RELIÉFY Z PÁLENÉ HLÍNY – TERAKOTY, JSOU ZNAMENITÝM DÍLEM PROSLULÉ MNICHOVSKÉ DÍLNY JOSEFA GABRIELA MAYERA. POD PAŠIJOVÉ VÝJEVY JSOU VLOŽENY ZDOBNÉ PAMĚTNÍ DESKY S UVEDENÍM JMEN DONÁTORŮ Z ŘAD FARNÍKŮ, DUCHOVNÍCH I POUTNÍKŮ. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYSVĚCENA P. FINDINSKÝM V ROCE 1877 S PLATNOSTÍ VÝSAD SKUTEČNÉ KŘÍŽOVÉ CESTY V JERUZALÉMĚ.

MEZI SEDMÝM A OSMÝM ZASTAVENÍM A PŘESNĚ V OSE KOSTELA STOJÍ KRÁSNÁ KRUHOVÁ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ A PANNY MARIE, ZVANÁ TAKÉ KAPLE ŘÍMSKÁ Z LET 1880 AŽ 1882.

PROTI ŘÍMSKÉ KAPLI VE VNĚJŠÍM VÝKLENKU CHRÁMOVÉHO PRESBYTÁŘE UPOUTÁ NAŠI POZORNOST DŘEVĚNÉ SOUSOŠÍ KALVÁRIE, POŘÍZENÉ VE STEJNÝCH LETECH JAKO KAPLE A KŘÍŽOVÁ CESTA NÁKLADEM JULIE JANITZKÉ Z FRÝDKU, RESTAUROVANÉ V ROCE 2011 AKADEMICKOU MALÍŘKOU BLANKOU VALCHÁŘOVOU Z OPAVY.

ŘÍMSKÁ KAPLE ZASVĚCENA NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Z LET 1880 AŽ 1882

DŘEVĚNÁ KALVÁRIE V NICE VE VNĚJŠÍ ZDI PRESBYTÁŘE POUTNÍHO KOSTELA

NA NÁDVOŘÍ PŘED KOSTELEM STOJÍ ŠEST KAMENNÝCH SOCH. PŘEDSTAVUJÍ TŘI ARCHANDĚLY: SV. MICHAELA, RAFAELA A GABRIELA, DÁLE SV. ANTONÍNA, SV. KARLA BOROMEJSKÉHO A SV. TADEÁŠE APOŠTOLA. BYLY POSTAVENY V ROCE 1822, POZDĚJI K NIM PŘIBYLY SOCHY SV. VÁCLAVA A SV. VOJTĚCHA S LETOPOČTEM 1949.

GALERIE SOCH NA TERASE PŘED HLAVNÍM VSTUPEN POUTNÍHO CHRÁMU

 

ZPRACOVÁNO Z WEBOVÝCH STRÁNEK FRÝDECKÉ FARNOSTI,

NA KTERÝCH SE DOZVÍTE DALŠÍ PODROBNOSTI:

https://www.farnostfrydek.cz/misto.php?id=1712

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?