KŘÍŽOVÁ CESTA V ČESKÉ VSI NEDALEKO JSENÍKU

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČESKÉ VSI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÁ VES

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU TVOŘENA JEDNODUCHÝMI DŘEVĚNÝMI KŘÍŽKY

OBEC ČESKOU VES NALEZNEME NEDALEKO LÁZEŇSKÉHO MĚSTA JESENÍKU PŘI STÁTNÍ SILNICI K POLSKÝM GLUCHOLAZŮM. NÁZEV OBCE SE V PÍSEMNÝCH PRAMENECH OBJEVUJE AŽ V ROCE 1416. PŮVOD MÁ PRAVDĚPODOBNĚ PODLE HORNÍKŮ Z ČECH, KTERÉ POZVAL K DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY A ZLATA NA ÚPATÍ VRCHU ZLATÝ CHLUM KOLEM R. 1350 TEHDEJŠÍ VLASTNÍK OBCE HYNEK MUŠČÍN. OBEC BYLA ZNAČNĚ POŠKOZENA VÁLEČNÝMI TAŽENÍMI V OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY, EPIDEMIE MORU ROKU 1627 A KONEČNĚ I SMUTNĚ PROSLULÝMI ČARODĚJNICKÝMI PROCESY, VE KTERÝCH BYLO UPÁLENO 16 ŽEN – NEJVÍCE Z OBCÍ NA JESENICKU. V ROCE 1798 SE V OBCI NARODIL ZAKLADATEL LÁZNÍ V LIPOVÉ JOHANN SCHROTH A V ROCE 1804 TAKÉ MANŽELKA VINCENZE PRIESSNITZE SOFIE.

KŘÍŽOVÁ  CESTA VEDE OD HŘBITOVA V ČESKÉ VSI KE KAPLI U TZV. LESNÍHO DOMOVA

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČESKÉ VSI VZNIKÁ PŘÍMO NA VELKÝ PÁTEK ROKU 2019 /19. DUBNA 2019/. V TENTO DEN, JAKO JIŽ PO NĚKOLKÁTÉ, VYŠLA VĚTŠÍ SKUPINA FARNÍKŮ Z CELÉHO DĚKANÁTU VZHŮRU PASTVINAMI KE KAPLI U TZV. „LESNÍHO DOMOVA“. SEBOU NESLI JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE, KTERÉ USAZOVALI NA PŘEDEM VYBRANÁ MÍSTA A K JEJICH PATÁM VŽDY NAVRŠILI HROMÁDKU KAMENÍ, ABY JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLA ZNATELNĚJŠÍ.

TAM, KDE SE RAMENA KŘÍŽE PŘEKRÝVAJÍ, NAJDEME ČÍSLO ZASTAVENÍ

PRO ZVÝRAZNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ, JSOU U PAT KŘÍŽKŮ NAVRŠENY KAMENY

O ROK POZDĚJI, V NEDĚLI 17. KVĚTNA 2020 ODPOLEDNE BYLA KAPLE, KE KTERÉ KŘÍŽOVÁ CESTA MÍŘÍ POŽEHNÁNA OTCEM DĚKANEM PÁTEREM MGR. STANISLAVEM KOTLÁŘEM. LESNÍ KAPLIČKA NA OVČÍ PASECE BYLA POSTAVENA NĚKDY V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ MÍSTNÍM HOSTINSKÝM NA PAMÁTKU JEHO PŘEDČASNĚ ZEMŘELÉ MANŽELKY. BYLA ZASVĚCENA JMÉNU „MARIE OCHRANITELKY“ A BYLA URČENA TĚM, KTEŘÍ CHTĚLI VYSLOVIT PROSBU K „UTĚŠITELCE VEŠKERÉHO ŽALU“.

PŮVODNÍ KAPLE "MARIE OCHRANITELKY"

KAPLE SLOUŽILA I JAKO VÝLETNÍ MÍSTO. KONALY SE ZDE PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY A V NEDALEKÉ USEDLOSTI PŘEMĚNĚNÉ NA RESTAURACI VYHRÁVALA O SOBOTÁCH A NEDĚLÍCH ŽIVÁ HUDBA. V ZIMĚ SE ZDE KONALY LYŽAŘSKÉ ZÁVODY, BÝVALY TU I DĚTSKÉ SLAVNOSTI. V ROCE 1931 BYLA ROZPADLÁ KAPLE OPRAVENA A DOSTALA PODOBU LESNÍ CHATKY. PO ROCE 1945 VŠAK CHÁTRALA, AŽ ZŮSTALY JEN ZÁKLADY. SOUČASNOU KAPLI POSTAVILA OBEC ČESKÁ VES ROKU 2015 V RÁMCI BUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY. PŘEDLOHOU PRO REPLIKU BYLA JEDINÁ DOCHOVANÁ FOTOGRAFIE PŮVODNÍ KAPLE.

NOVÁ KAPLE Z ROKU 2015

OBRAZ UMÍSTĚNÝ UVNITŘ KAPLE NAMALOVAL V ROCE 2014 MÍSTNÍ FARNÍK JAN HANULÍK. OBRAZ JE SLOŽEN ZE SEDMI DESEK A TVAROVĚ ODKAZUJE K SYMBOLICE KŘÍŽE. VERTIKÁLNÍ SMĚR POPISUJE VELIKOST NEBE A DETAIL ZEMĚ, HORIZONTÁLNÍ MOTIV ČESKOVESKÉ KRAJINY VYJADŘUJE BOŽÍ PŘÍTOMNOST VE SVĚTĚ. SVĚTLO, KTERÉ SMĚREM DO STŘEDU NABÝVÁ NA INTENZITĚ, ILUSTRUJE PASÁŽ Z JANOVA EVANGELIA. PRÁZDNÉ MÍSTO UPROSTŘED KŘÍŽE ZNÁZORŇUJE NEUCHOPITELNOST BOHA.

MIMO TOTO DÍLO JE V KAPLI UMÍSTĚNA ROVNĚŽ IKONA PANNY MARIE, JÍŽ JE KAPLE ZASVĚCENA.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE A FARNOSTI

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?