KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENÍKU

KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENÍKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK

KAPLE SV. ANNY NA KŘÍŽOVÉM VRCHU

INTERIÉR KAPLE SV. ANNY

V MINULOSTI NEBYL KŘÍŽOVÝ VRCH ZAROSTLÝ STROMY A JIŽ V 17. STOLETÍ TADY STÁVALA NA TZV. KRAVSKÉ LOUCE DŘEVĚNÁ KAPLIČKA. NA POČÁTKU 19. STOLETÍ ZDE SEDLÁK FRANZ NEUGEBAUER ZE ŠTREITOVÉ POSTAVIL KAPLI NOVOU A NECHAL DO NÍ Z OLOMOUCKÉHO SVATÉHO KOPEČKU UMÍSTIT OBRAZ MATKY BOŽÍ. PROTOŽE VŠAK PŘICHÁZELO STÁLE VÍCE VĚŘÍCÍCH A ROVNĚŽ PACIENTI Z NEDALEKÝCH PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍ SEM STÁLE ČASTĚJI ZACHÁZELI PRO ÚCHVATNÝ POHLED NA MĚSTO A OKOLNÍ HORY, ZAČALA MALÁ A PROSTĚ VYBAVENÁ KAPLIČKA BUDIT POSMĚCH.

DŘEVĚNÉ KŘÍŽE NESOU OBRÁZKY PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ

NA POPUD KAPLANA GOTTHARDA SAXE Z VIDNAVY, JENŽ SE STAL INICIÁTOREM A DONÁTOREM VZNIKU KŘÍŽOVÉ CESTY NA KŘÍŽOVÝ VRCH, TEDY VZNIKLA MYŠLENKA POSTAVIT NOVOU ZDĚNOU KAPLI. STAVBU KAPLIČKY INICIOVAL BISKUPSKÝ REGISTRÁTPOR VRCHNOSTENSKÉHO ÚŘADU V JESENÍKU WILLIBALD FISCHER, TŘETÍM SPOLUTVŮRCEM BYL KOSTELNÍ HOSPODÁŘ Z JESENÍKU JOSEF WEESE, KTERÝ SE STARAL O FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY A ORGANIZOVÁNÍ ČETNÝCH SBÍREK. POZEMEK PRO KAPLI VĚNOVAL JESENICKÝ MĚŠŤAN FRANZ NEUGEBAUER, TAKÉ VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE, JAKOŽ I DOPRAVU MATERIÁLU SI ZAJISTILI VĚŘÍCÍ Z OKOLNÍCH VSÍ OD PÍSEČNÉ AŽ PO DOMAŠOV BEZPLATNĚ, SVÉPOMOCÍ.

NA VRCHOL KŘÍŽOVÉHO VRCHU BYLA NEJPRVE POSTAVENA CESTA, 23. ČERVAN ROKU 1845 BYLY VYHLOUBENY ZÁKLADY A JEŠTĚ TÝŽ DEN SLAVNOSTNĚ POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN. STAVBU KAPLE VEDL ZEDNICKÝ MISTR JOSEF SCHROTH Z JESENÍKU A TESAŘSKÝ MISTR FRANZ PRIESSNITZ.

DLE KRONIKY BYL JIŽ V SRPNU ZHOTOVEN KROV A 17. ČERVNA ROKU 1846 BYLA NA VĚŽ NASAZENA PLECHOVÁ KOPULE. V KAPLI BYL POSTAVEN PŮVODNÍ OLTÁŘ S OBRAZEM MATKY BOŽÍ, POZDĚJI NAHRAZENÝ OBRAZEM SV. ANNY.

CELÁ STAVBA STÁLA 1100 ZLATÝCH A MEZI DÁRCI TÉTO SUMY SE STKVĚLA JMÉNA ZNÁMÝCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ Z POLSKA, ANGLIE, UHER A NĚMECKA. NECHYBĚLA ANI JMÉNA PACIENTŮ Z AMERIKY. MEZI DÁRCI BYL I JEZUITA BELGIČAN PETR JAN BECKX, TEHDY ZPOVĚDNÍK KNĚŽNY Z ANHALT-KÖTHEN, KTERÁ SE LÉČILA NA GRÄFENBERKU.

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ U ANGLICKÉHO PRAMENE

ŽÁDOST O POVOLENÍ KONÁNÍ BOHOSLUŽEB VŠAK NOVÁ KAPLE OD ÚŘADŮ NEDOSTALA A MOHLA SLOUŽIT JEN SOUKROMÝM ÚČELŮM. DO VĚŽE VŠAK SMĚL BÝT ZAVĚŠEN ZVON; BYL ULIT BRNĚNSKÝM ZVONAŘEM KARL STECHEREM A V ŘÍJNU 1847 POSVĚCEN BISKUPEM SCHAFFGOTSCHEM KU JMÉNU SV. ANNY. NA POČÁTKU ZÁŘÍ V ROCE 1861 NAVŠTÍVIL KAPLI VRATISLAVSKÝ BISKUP HEINRICH FÖRSTER A DAL KONEČNĚ SOUHLAS S VYSVĚCENÍM KAPLE. OBŘAD SE KONAL 22. ŘÍJNA 1861 A PRVNÍ MŠI ZDE ODSLOUŽIL JESENICKÝ FARÁŘ A DĚKAN JOSEF LICHTBLAU.

KOSTELÍK NA KŘÍŽOVÉM VRCHU SE STAL MILOVANÝM MÍSTEM VYCHÁZEK OBYVATEL JESENÍKU I LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ. PRO NÁVŠTĚVNÍKY MÍSTA ZBUDOVAL F. HOFFMANN ZE ŠTREITOVÉ VEDLE KAPLE RESTAURACI, KTEROU JEŠTĚ V ROCE 1902 ROZŠÍŘIL. AŽ DO II. SVĚTOVÉ VÁLKY KŘÍŽOVÝ VRCH VZKVÉTAL. ODSUN NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA A NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘICETILETÉ OBDOBÍ SOCIALISMU VŠAK ZNAMENALO ZÁNIK JEHO GENIA LOCI. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZNIČENA A NA JEJÍM MÍSTĚ BYLA ZŘÍZENA SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA. BOHOSLUŽBY BYLY POSTUPNĚ UTLUMOVÁNY, AŽ BYLY NAKONEC ZAKÁZÁNY ÚPLNĚ. A KAPLE POMALU CHÁTRALA. PŘI ŽIVOTĚ SE NAKONEC UDRŽELA JEN VÝLETNÍ RESTAURACE.

AŽ ROK 2012 ZNAMENAL OBNOVENÍ BÝVALÉHO POUTNÍHO MÍSTA. BYLA VZTYČENA NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ NYNÍ ZAČÍNÁ U ANGLICKÉHO PRAMENE (1848), POSTAVENÉHO ANGLICKÝMI PACIENTY LÁZNÍ NA POČEST VODNÍHO LÉKAŘE VINCENZE PRIESSNITZE. POKRAČUJE KOLEM PRAMENE U VOUSÁČE (1849 – K POCTĚ RAKOUSKÉHO CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.) A DÁLE PODÉL MLOČÍHO PRAMENE A BÝVALÉ PRIESSNITZOVY VYHLÍDKY KE KOSTELÍKU SV. ANNY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?