KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENÍKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK

KŘÍŽOVÁ CESTA V PODOBĚ DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ S PAŠIJOVÝMI OBRÁZKY VYCHÁZÍ OD ANGLICKÉHO PRAMENE V JESENÍKU A MÍŘÍ VZHŮRU NA KŘÍŽOVÝ VRCH KE KAPLI SV. ANNY. KAPLE ZDE STÁVALA JIŽ V 17. STOLETÍ, ALE TA NYNĚJŠÍ POCHÁZÍ Z Z LET 1845 – 1846 A ZPOČÁTKU SLOUŽILA SOUKROMÝM ÚČELŮM. VYSVĚCENA BYLA AŽ V ROCE 1861.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?