KAPLE PANNY MARIE LA SALETTE

KŘÍŽOVÁ CESTA V TRAVNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRAVNÁ

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA V ROCE 1894

VZNIK POUTNÍHO MÍSTA JE SPJAT SE JMÉNEM RODINY MÍSTNÍHO REVÍRNÍKA FRANTIŠKA EICHINGERA. S MANŽELKOU VERONIKOU MĚLI DVĚ DĚTI, DCERU A SYNA. MATKA SI PŘÁLA, ABY SE SYN STAL KNĚZEM A TO SE JÍ TAKÉ SPLNILO. SAMA VŠAK ONEMOCNĚLA DUŠEVNÍ CHOROBOU, UPADLA DO TĚŽKÉ MELANCHOLIE A DEPRESIVNÍHO STAVU. CELÉ TŘI ROKY TRPĚLA, I NA ŽIVOT SI CHTĚLA SÁHNOUT. V ROCE 1848 SE JI DOSTALA DO RUKOU MALÁ KNÍŽEČKA O ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FRANCOUZSKÉ LA SALLETĚ. ŽENA POJALA V PANNU MARII VELKOU DŮVĚRU A SLÍBILA JÍ, ŽE POKUD SE UZDRAVÍ, DÁ POSTAVIT KAPLIČKU. SKUTEČNĚ BYLA ZÁZRAČNĚ VYLÉČENA, O ČEMŽ PROVEDL ZÁPIS VE FARNÍ KRONICE TEHDEJŠÍ DUCHOVNÍ SPRÁVCE P. AXMAN.

UMĚLE VYTVOŘENÁ LURDSKÁ JESKYNĚ

S PRAMENEM VODY A SOCHOU PANNY MARIE LURDSKÉ

VERONIKA NECHALA POSTAVIT MALOU JEDNODUCHOU KAPLIČKU, KTERÁ BYLA VYSVĚCENA 10. ČERVNA 1851. JEJÍM ÚMYSLEM VŠAK BYLO, ŽE NECHÁ VYBUDOVAT KAPLI VĚTŠÍ, COŽ SE TAKÉ ZÁSLUHOU DÁRŮ OD VĚŘÍCÍCH PODAŘILO. NOVÁ KAPLE PANNY MARIE LA SALETTE BYLA VYSVĚCENA 13. ZÁŘÍ ROKU 1858.

PŘI STAVBĚ KAPLE BYL OBJEVEN PRAMEN VODY, KTERÝ LÁKAL DO TĚCHTO MÍST STÁLE VÍC POUTNÍKŮ. PROTO VZNIKLA O PRAMENE UMĚLÁ JESKYNĚ – GROTTA A DO SKALNÍHO VÝKLENKU BYLA UMÍSTĚNA SOŠKA PANNY MARIE LURDSKÉ. TO VŠAK JIŽ BYLO PO SMRTI VERONIKY EICHINGEROVÉ, KTERÁ ZEMŘELA V ROCE 1888 A JE POCHOVÁNA NA HŘBITOVĚ V TRAVNÉ.

VSTUPNÍ BRÁNA NA POČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY

U LURDSKÉ JESKYNĚ ZAČÍNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ BYLA VYSTAVĚNA V ROCE 1894. ZA VSTUPNÍ KOVANOU BRANOU JE VE SVAHU ROZESTAVĚNO ČTRNÁCT NOVOGOTICKÝCH KAPLIČEK Z UMĚLÉHO KAMENE, KTERÉ MAJÍ V MĚLKÝCH NIKÁCH BAREVNÉ RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN. POD NIMI PAK NĚMECKÉ NÁPISY POPISUJÍCÍ TU, KTEROU SCÉNU.  KŘÍŽOVÁ CESTA KONČÍ PO NĚKOLIKA ZÁKRUTÁCH U SCHODIŠTĚ, PO KTERÉM SE VĚŘÍCÍ VRACELI ZPĚT NA ZAČÁTEK CESTY.

KAPLE JSOU ZPRACOVÁNY V UMĚLÉM KAMENI

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY I CELÝ POUTNÍ AREÁL BYL NEDÁVNO OPRAVEN A UPRAVEN

NA PŘELOMU SEDMDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ BYL TAKÉ POSTAVEN NOVÝ NOVOGOTICKÝ KOSTEL V TRAVNÉ. TEN NAHRADIL PŮVODNÍ KOSTEL DŘEVĚNÝ, ZBOŘENÝ V ROCE 1721, A ROVNĚŽ KOSTEL Z ROKU 1725, KTERÝ SLOUŽIL DO ROKU 1881. NOVOGOTICKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE BYL POSTAVEN Z PODNĚTU VRATISLAVSKÉHO BISKUPA HEINRICHA FÖRSTERA DLE PLÁNŮ VÍDEŇSKÉHO ARCHITEKTA FRIEDRICHA VON SCHMIDTA.

VÍDEŇSKÝ ARCHITEKT FRIEDRICH VON SCHMIDT

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?