NA BOŽÍ HOŘE PŘED BOUŘKOU

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽULOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽULOVÁ

NOVOGOTICKÝ KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ

NA MÍSTĚ, KAM VÍTR ZAVÁL OBRAZ PANNY MARIE BOLESTNÉ, KTERÝ PRÝ BYL NA BOŽÍ HOŘE K MODLITBĚ POUTNÍKŮ UPEVNĚN JIŽ VE 12. STOLETÍ, BYLA NEJPRVE POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA A V ROCE 1713 DŘEVĚNÝ POUTNÍ KOSTELÍK. V ROCE 1784 BYL Z NAŘÍZENÍ CÍSAŘE JOSEFA II. KOSTELÍK UZAVŘEN A OBRAZ PANNY MARIE BOLESTNÉ BYL PŘENESEN DO KOSTELA VE SKOROŠICÍCH, KDE V ROCE 1833 PŘI POŽÁRU KOSTELA SHOŘEL. KOSTEL NA BOŽÍ HOŘE BYL V ROCE 1864 VYPLENĚN VANDALY A PROTO BYLO ROZHODNUTO O STAVBĚ KOSTELA ZDĚNÉHO. TEN BYL V LETECH 1878 – 1880 POSTAVEN V NOVOGOTICKÉM STYLU VÍDEŇSKÝM ARCHITEKTEM FRIEDRICHEM VON SCHMIDTEM. 30. KVĚTNA 1880 DOŠLO K JEHO VYSVĚCENÍ.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

LURDSKÁ JESKYNĚ SE SOŠKOU PANNY MARIE

JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ BYL KOSTEL STAVĚN, BYLA NÁKLADEM OBCE ŽULOVÁ DOKONČENA KŘÍŽOVÁ CESTA (1877), VEDOUCÍ Z MĚSTA NA VRCHOL BOŽÍ HORY. OBRAZY NA SLOUPCÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY BYLY ROKU 1893 OBNOVENY VIDNAVSKÝM MALÍŘEM BAUCHEM. KŘÍŽOVÁ CESTA JE DNES TVOŘENA ČTRNÁCTI ŽULOVÝMI SLOUPKY, NA VRCHOLU OPATŘENÝMI PLECHOVOU SCHRÁNKOU – KAPLIČKOU PRO PAŠIJOVÝ OBRÁZEK. PŘI KŘÍŽOVÉ CESTĚ NEDALEKO VRCHOLU JE VE SKÁLNÍM PŘEVISU ZPODOBNĚNA LURDSKÁ JESKYNĚ SE SOŠKOU PANNY MARIE LURDSKÉ.

V ROCE 1905 BYLO POUTNÍ MÍSTO NA BOŽÍ HOŘE DOPLNĚNO JEŠTĚ JIŘÍHO CHATOU (POJMENOVANÁ PODLE KARDINÁLA GEORGA KOPPA), KTERÁ VŠAK BYLA V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ ZBOURÁNA.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA BOŽÍ HORU NÁS PROVÁZÍ JIŽ OD ROKU 1877

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?