NA BOŽÍ HOŘE PŘED BOUŘKOU

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽULOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽULOVÁ

NOVOGOTICKÝ KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ

INTERIÉR KOSTELA

NA MÍSTĚ, KAM VÍTR ZAVÁL OBRAZ PANNY MARIE BOLESTNÉ, KTERÝ PRÝ BYL NA BOŽÍ HOŘE K MODLITBĚ POUTNÍKŮ UPEVNĚN JIŽ VE 12. STOLETÍ, BYLA NEJPRVE POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA A V ROCE 1713 DŘEVĚNÝ POUTNÍ KOSTELÍK. V ROCE 1784 BYL Z NAŘÍZENÍ CÍSAŘE JOSEFA II. KOSTELÍK UZAVŘEN A OBRAZ PANNY MARIE BOLESTNÉ BYL PŘENESEN DO KOSTELA VE SKOROŠICÍCH, KDE V ROCE 1833 PŘI POŽÁRU KOSTELA SHOŘEL. KOSTEL NA BOŽÍ HOŘE BYL V ROCE 1864 VYPLENĚN VANDALY A PROTO BYLO ROZHODNUTO O STAVBĚ KOSTELA ZDĚNÉHO. TEN BYL V LETECH 1878 – 1880 POSTAVEN V NOVOGOTICKÉM STYLU VÍDEŇSKÝM ARCHITEKTEM FRIEDRICHEM VON SCHMIDTEM. 30. KVĚTNA 1880 DOŠLO K JEHO VYSVĚCENÍ.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

LURDSKÁ JESKYNĚ SE SOŠKOU PANNY MARIE

SOŠKA PANNY MARIE LURDSKÉ VE SKALNÍ NICE

JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ BYL KOSTEL STAVĚN, BYLA NÁKLADEM OBCE ŽULOVÁ DOKONČENA KŘÍŽOVÁ CESTA (1877), VEDOUCÍ Z MĚSTA NA VRCHOL BOŽÍ HORY. OBRAZY NA SLOUPCÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY BYLY ROKU 1893 OBNOVENY VIDNAVSKÝM MALÍŘEM BAUCHEM. KŘÍŽOVÁ CESTA JE DNES TVOŘENA ČTRNÁCTI ŽULOVÝMI SLOUPKY, NA VRCHOLU OPATŘENÝMI PLECHOVOU SCHRÁNKOU – KAPLIČKOU PRO PAŠIJOVÝ OBRÁZEK. PŘI KŘÍŽOVÉ CESTĚ NEDALEKO VRCHOLU JE VE SKÁLNÍM PŘEVISU ZPODOBNĚNA LURDSKÁ JESKYNĚ SE SOŠKOU PANNY MARIE LURDSKÉ.

V ROCE 1905 BYLO POUTNÍ MÍSTO NA BOŽÍ HOŘE DOPLNĚNO JEŠTĚ JIŘÍHO CHATOU (POJMENOVANÁ PODLE KARDINÁLA GEORGA KOPPA), KTERÁ VŠAK BYLA V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ ZBOURÁNA.

PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA NA BOŽÍ HORU BYLA ZBUDOVÁNA JIŽ V ROCE 1877

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?