KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZLATÝCH HORÁCH II.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZLATÉ HORY

V LESÍCH, NĚKOLIK KILOMETRŮ NAD ZLATÝMI HORAMI, BYLA V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLE; TA BYLA POZDĚJI PŘESTAVĚNA NA ZDĚNÝ KOSTEL ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII POMOCNÉ. ZNÁMÉ POUTNÍ MÍSTO BYLO DLOUHÁ LÉTA TRNEM V OKU KOMUNISTICKÉMU REŽIMU. NEJPRVE BYL V POLOVINĚ PADESÁTÝCH LET VYDÁN ZÁKAZ POUTÍ A V ROCE 1973 BYL KOSTEL VYHOZEN DO POVĚTŘÍ. PO ROCE 1989 DOŠLO K OBNOVĚ POUTNÍHO MÍSTA I SAMOTNÉHO KOSTELA. KŘÍŽOVÁ CESTA (Z ROKU 1918), VEDOUCÍ Z MĚSTA ZLATÉ HORY KE KOSTELU, JE TVOŘENA KAMENNÝMI MOHYLAMI S VLOŽENÝM VÝJEVEM PAŠIJOVÉ CESTY. 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?