KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZLATÝCH HORÁCH III.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VE ZLATÝCH HORÁCH

V HISTORII POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE POMOCNÉ BYLA ZAZNAMENÁNA EXISTENCE ČTYŘ KŘÍŽOVÝCH CEST V TĚSNÉ BLÍZKOSTI POUTNÍHO KOSTELA. TYTO KŘÍŽOVÉ CESTY BYLY VĚTŠINOU TVOŘENY PROSTÝMI LIDOVÝMI OBRAZY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ, ZAVĚŠENÝMI PŘEVÁŽNĚ PŘÍMO NA STROMECH. VŠECHNY VŠAK BYLY ZNIČENY JIŽ V ŠEDESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ.

PO CELOU DOBU, KDY OBNOVENÉ POUTNÍ MÍSTO MARIA HILF ZNOVU OŽILO, BYLA STÁLE ZŘEJMNĚJŠÍ POTŘEBA DALŠÍ VEŘEJNÉ KŘÍŽOVÉ CESTY V SAMÉ BLÍZKOSTI POUTNÍHO KOSTELA. POUTNÍCI SI MNOHDY PŘEJÍ POMODLIT SE KŘÍŽOVOU CESTU V KLIDU A V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ. TO JIŽ V POSLEDNÍCH LETECH NEBYLO ČASTO MOŽNÉ, PROTOŽE KŘÍŽOVÁ CESTA V AMBITECH BYLA VELMI ČASTO POUŽÍVÁNA JINOU SKUPINOU POUTNÍKŮ A KŘÍŽOVÁ CESTA Z MĚSTA ZLATÉ HORY JE PŘÍLIŠ OBTÍŽNÁ A DLOUHÁ.

PROTO BYLO REKTOREM POUTNÍHO MÍSTA ROZHODNUTO O VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY VEDOUCÍ LISTNATÝM LESEM, MÍSTY, KDE POUTNÍK NENÍ RUŠEN RUCHEM POUTNÍHO MÍSTA, ALE JE PŘECI JEN BLÍŽE KOSTELU SAMOTNÉMU. MALÉ PŘEVÝŠENÍ ROVNĚŽ UMOŽŇUJE I HŮŘE POHYBLIVÝM POUTNÍKŮM NEBO I MAMINKÁM S KOČÁRKEM PROJÍT TUTO KŘÍŽOVOU CESTU A NAČERPAT NOVOU DUCHOVNÍ SÍLU.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE VYTVOŘENA Z MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ, KTERÉ JSOU CHRÁNĚNY OPLECHOVANÝMI DŘEVĚNÝMI STŘÍŠKAMI, POD KTERÝMI JSOU UMÍSTĚNY VELICE ODOLNÉ PLASTICKÉ RELIÉFY S VYOBRAZENÍM DĚJE PAŠIJOVÝCH ZASTAVENÍ. ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ TVOŘÍ KAMENNÁ KAPLIČKA, VE KTERÉ JE UMÍSTĚNA KAMENNÁ SOCHA MRTVÉHO KRISTA. TA POCHÁZÍ Z JEDNÉ Z PŮVODNÍCH KŘÍŽOVÝCH CEST A BYLA ZACHRÁNĚNA PŘED ZNIČENÍM TEHDEJŠÍMI ZLATOHORSKÝMI FARNÍKY, KTEŘÍ JI PŘED ZNIČENÍM USCHOVALI.

NOVOU KŘÍŽOVOU CESTU, KTERÁ BYLA ZCELA VYBUDOVÁNA Z DARŮ POUTNÍKŮ A ZHOTOVENA MÍSTNÍMI PRACOVNÍKY, POŽEHNAL REKTOR POUTNÍHO MÍSTA P. MARIUSZ BANASZCZYK V SOBOTU 14. ZÁŘÍ 2019 NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK POUTNÍHO MÍSTA MARIA HILF

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?