KŘÍŽOVÁ CESTA V BOHUŠOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHUŠOV

BOHUŠOV – OBEC NA SAMÉM KONCI OSOBLAŽSKÉHO VÝBĚŽKU; I ZDE NALEZNEME KŘÍŽOVOU CESTU A TO V LESÍKU NAD REKREAČNÍM AREÁLEM. JEDNÁ SE O ČTRNÁCT ZASTAVENÍ ROZMÍSTĚNÝCH VE DVOU ŘADÁCH, MEZI KTERÝMI PROBÍHÁ CESTA. CIHLOVÉ KAPLIČKY S VELKOU MĚLKOU NIKOU LZE ČASOVĚ ZAŘADIT DO ZAČÁTKU 20. STOLETÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?