KŘÍŽOVÁ CESTA V BOHUŠOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V BOHUŠOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHUŠOV

GOTICKÝ KOSTEL SV. MARTINA

BOHUŠOV JE OBEC NA SAMÉM KONCI OSOBLAŽSKÉHO VÝBĚŽKU. MÍSTO SE PYŠNÍ NĚKOLIKA ZAJÍMAVÝMI PAMÁTKAMI. NAJDEME ZDE NAPŘÍKLAD ZŘÍCENINU HRADU FULŠTEJNA, ZALOŽENÉHO V POLOVINĚ 13. STOLETÍ A ZPUSTLÉHO JIŽ OD TŘICETILETÉ VÁLKY. NÁZEV HRADU POSLOUŽIL URČITÝ ČAS TAKÉ JAKO POJMENOVÁNÍ OBCE.

HISTORIZUJÍCÍ HROBKA NĚMECKÉ RODINY GEBAUERŮ

GOTICKÝ KOSTEL SV. MARTINA BYL ZALOŽEN KRÁTCE PO ROCE 1255 A TO KOLONISTY Z VULMU. V INTERIÉRU JSOU DOCHOVÁNY ZBYTKY GOTICKÝCH PORTÁLŮ A RENESANČNÍ VÝMALBY. JELIKOŽ KOSTEL BYL VYUŽÍVÁN I JAKO HROBKA VLASTNÍKŮ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO HRADU, DOCHOVALY SE V JEHO INTERIÉRU UNIKÁTNÍ RENESANČNÍ NÁHROBKY. NEJSTARŠÍM A NEJVÝZNAMNĚJŠÍM JE NÁHROBNÍK JINDŘICHA SUPA Z FULŠTEJNA. TENTO PŮVODNĚ OLOMOUCKÝ KANOVNÍK, KTERÝ VE VRATISLAVI ZÍSKAL HODNOST BISKUPA NIKOPOLSKÉHO A POZDĚJI SE STAL SVĚTÍCÍM BISKUPEM VRATISLAVSKÝM, BYL TAKÉ OD ROKU 1506 I SVĚTÍCÍM BISKUPEM OLOMOUCKÝM; ZEMŘEL PRAVDĚPODOBNĚ ROKU 1538. DALŠÍMI Z NÁHROBNÍKŮ JSOU DESKA PANA EKRYCKA SUPA Z FULŠTEJNA, KTERÝ BYL SPOLU S BRATRY JANEM A JIŘÍM SPOLUMAJITELEM FULŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ A NÁHROBNÍK PANA VÁCLAVA STARŠÍHO SEDLNICKÉHO Z CHOLTIC, KTERÝ KOUPIL FULŠTEJNSKÉ PANSTVÍ V ROCE 1566 OD BRATRA SVÉ MANŽELKY JIŘÍHO SUPA, POSLEDNÍHO PÁNA Z FULŠTEJNA. ZEMŘEL V ROCE 1572.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU POSTAVENY Z NEOMÍTANÝCH CIHEL

U SILNICE DO SLEZSKÝCH RUDOLTIC OBJEVÍME RODINOU HROBKU NĚMECKÉ RODINY GEBAUERŮ. KONRÁD GEBAUER ZAKOUPIL POZEMEK V ROCE 1851; DÁ SE TEDY PŘEDPOKLÁDAT, ŽE DROBNÁ STAVBA VZNIKLA VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ.

V OBCI ALE TAKÉ NALEZNEME KŘÍŽOVOU CESTU A TO V LESÍKU NAD REKREAČNÍM AREÁLEM. JEDNÁ SE O ČTRNÁCT ZASTAVENÍ ROZMÍSTĚNÝCH VE DVOU ŘADÁCH, MEZI KTERÝMI PROBÍHÁ CESTA. NEOMÍTANÉ CIHLOVÉ KAPLIČKY S VELKOU MĚLKOU NIKOU LZE ČASOVĚ ZAŘADIT DO ZAČÁTKU 20. STOLETÍ. V ROCE 2014 BYLA KŘÍŽOVÁ CESTA OBCÍ OPRAVENA.

ZÁVĚREM MUSÍME TAKÉ PŘIPOMENOUT ÚZKOROZCHODNOU TRAŤ Z OSOBLAHY DO TŘEMEŠNÉ, KTERÁ JE JAKO JEDINÁ NA MORAVĚ A VE SLEZKU V PROVOZU, A TO JIŽ VÍCE NEŽ STO LET.

NAHOŘE A DOLE - MOJE FANTAZIE -

TAK BY VYPADALA KŘÍŽOVÁ CESTA PO UMÍSTĚNÍ OBRAZŮ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?