KŘÍŽOVÁ CESTA V HYNČICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HYNČICE

PROTÁHLÁ OBEC HYNČICE V PODHŮŘÍ HRUBÉHO JESENÍKU JE DNES JIŽ PRAKTICKY SPOJENA S MĚSTEM ALBRECHTICE. V OBCI STOJÍ ZAJÍMAVÝ POZDNĚ BAROKNÍ KOSTEL SV. MIKULÁŠE Z LET 1778 – 1782. NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO ZCHÁTRALÉHO KOSTELA GOTICKÉHO JEJ DLE PLÁNŮ ARCHITEKTA MICHAELA CLEMENTA POSTAVIL OPAVSKÝ STAVITEL ANTONÍN KRETSCHMER.

KOSTEL JE UMÍSTĚN UPROSTŘED HŘBITOVA A OBEHNÁN OHRADNÍ ZDÍ Z LOMOVÉHO KAMENE. DO ZDI JE PO CELÉM JEJÍM OBVODU VČLENĚNO PATNÁCT OBDÉLNÝCH KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, MÁRNICE (KOSTNICE) A NA JIŽNÍ STRANĚ VSTUPNÍ PRŮCHOZÍ BRÁNA S KLENUTÝM OSTĚNÍM A TROJÚHELNÝM, VE VRCHOLU SEGMENTOVĚ ZAKONČENÝM ŠTÍTEM, VŠE PRAVDĚPODOBNĚ Z DOBY VÝSTAVBY KOSTELA. V KAPLÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY NEJSOU PAŠIJOVÉ VÝJEVY, ALE KAPLE JSOU JINAK V DOBRÉM STAVU. ČELNÍ STRANA KAPLÍ, KTERÁ LÍCUJE SE HŘBITOVNÍ ZDÍ, NAVAZUJE VZHLEDOVĚ NA VSTUPNÍ BRÁNU; ZADNÍ ČÁST KAPLIČEK, KTERÁ JE PODSTATNĚ NIŽŠÍ NEŽ STRANA ČELNÍ, VYSTUPUJE SVOU NEOMÍTNUTOU HMOTOU ZE HŘBITOVNÍ ZDI. KAPLIČKY SAMI O SOBĚ JSOU JAKÝMSI PŘECHODNÝM TYPEM MEZI KAPLÍ VÝKLENKOVOU A PROSTOROVOU, PROTOŽE DO PROSTORU KAPLE SE DÁ VSTOUPIT. PŮSOBIVÝ CELEK DOTVÁŘÍ BAROKNÍ FARA ROVNĚŽ Z 18. STOLETÍ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?