KŘÍŽOVÁ CESTA V HYNČICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HYNČICE

HYNČICE – V OBCI NAJDEME POZDNĚ BAROKNÍ KOSTEL SV. MIKULÁŠE ZBUDOVANÝ OPAVSKÝM STAVITELEM ANTONÍNEM KRETSCHMEREM. V OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA JSOU ZASAZENY VÝKLENKOVÉ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY, SNAD Z POLOVINY 19. STOLETÍ. V KAPLÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY NEJSOU PAŠIJOVÉ VÝJEVY, ALE KAPLE JSOU JINAK V DOBRÉM STAVU.   

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?