KŘÍŽOVÁ CESTA V LIPTANI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIPTAŇ

DOMINANTOU OBCE JE MONUMENTÁLNÍ NOVOGOTICKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. BYL POSTAVEN V SEVERSKÉM STYLU Z ČERVENÝCH PÁLENÝCH CIHEL PODLE PROJEKTU ARCIBISKUPSKÉHO ARCHITEKTA GUSTAVA MERETTA V LETECH 1866 – 1875. DVEŘE VÝCHODNÍHO PORTÁLU NESOU ZNAK OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA M. SOMMERAU BECKA, ZATÍMCO DVEŘE PROTĚJŠÍ JSOU ZDOBENY ZNAKEM KARDINÁLA FRIDRICHA Z FÜRSTENBERKU. OBA DVA JMENOVANÍ SE O VÝSTAVBU KOSTELA ZASLOUŽILI.

V HORNÍ ČÁSTI OBCE STOJÍ BAROKNÍ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ Z ROKU 1672 S DŘEVĚNOU VALENOU KLENBOU. VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ BYLA KAPLE UPRAVENA.

KOLEM KAPLE JSOU SOUSTŘEDĚNA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. PROSTÉ STAVBIČKY JSOU ZBUDOVÁNY Z OSTŘE PÁLENÝCH CIHEL; VÝKLENKY PRO PAŠIJOVÉ VÝJEVY JSOU BOHUŽEL PRÁZDNÉ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?