KŘÍŽOVÁ CESTA V TŘEMEŠNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEMEŠNÁ

KOSTEL SV. ŠEBESTIÁNA Z LET 1730 – 1733 V TŘEMEŠNÉ STOJÍ NA MÍSTĚ STARŠÍHO DŘEVĚNÉHO KOSTELA. HŘBITOV KOLEM KOSTELA MÁ V OHRADNÍ ZDI VESTAVĚNÉ PROSTOROVÉ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY. JELIKOŽ BYL HŘBITOV V 19. STOLETÍ NĚKOLIKRÁT ROZŠIŘOVÁN (NAPOSLEDY V R. 1849), LZE SE DOMNÍVAT, ŽE KAPLE POCHÁZEJÍ Z TOHOTO OBDOBÍ. DNES JE KŘÍŽOVÁ CESTA VELICE ŠPATNÉM STAVU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?