KŘÍŽOVÁ CESTA V TŘEMEŠNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEMEŠNÁ

KOLEM ROKU 1256 BYLA V OBCI TŘEMEŠNÉ FARA, PROTOŽE BYL DO OBCE JMENOVÁN LENÍK HEREMBORT Z TURMU. KE KAŽDÉ FAŘE BYLO PŘIDĚLENO 1 JITRO PŮDY JAKO NEDÍLNÝ MAJETEK, KTERÝ ZŮSTAL ZACHOVÁN AŽ DO DNEŠNÍCH DNŮ. ZA HUSITSKÝCH VÁLEK, V ROCE 1428, BYL KOSTEL A FARA ZNIČENY. PO NOVÉM OSÍDLOVÁNÍ, PO ROCE 1535, NEBYLA FARNOST ZNOVU ZAKLÁDÁNA A O ZDEJŠÍ SPRÁVU SE STARALA FARA V LIPTÁNI AŽ DO DOBY, KDY BYL POSTAVEN NOVÝ KOSTEL A ZALOŽENA ZDEJŠÍ FARNOST (1784). DNEŠNÍ KOSTEL SVĚTCE SV. ŠEBESTIÁNA BYL POSTAVEN Z PROSTŘEDKŮ OBCE V ROCE 1730 - 1733. V ROCE 1780 BYLA Z PROSTŘEDKŮ RYCHTÁŘE JANA GROSSE A JEHO MANŽELKY PŘISTAVĚNA KOSTELNÍ VĚŽ.

HŘBITOV KOLEM KOSTELA MÁ V OHRADNÍ ZDI VESTAVĚNÉ PROSTOROVÉ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY. JELIKOŽ BYL HŘBITOV V 19. STOLETÍ NĚKOLIKRÁT ROZŠIŘOVÁN (NAPOSLEDY V R. 1849), LZE SE DOMNÍVAT, ŽE KAPLE POCHÁZEJÍ Z TOHOTO OBDOBÍ. DNES JE KŘÍŽOVÁ CESTA VE VELICE ŠPATNÉM STAVU. V KAPLÍCH JSOU ZBYTKY OBRAZŮ PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ MALOVANÝCH NA PLECHU. OBRAZY POCHÁZEJÍ PRAVDĚPODOBNĚ Z POLOVINY 20. STOLETÍ, PROTOŽE OBSAHUJÍ POPISY SCÉN, KTERÉ VYTVOŘIL THDR. MSGRE. ANTONÍN ŠURÁNEK (29. KVĚTNA 1902, OSTROŽSKÁ LHOTA – 3. LISTOPADU 1982, PETŘKOVICE), ŘÍMSKOKATOLICKÝ KNĚZ A SPIRITUÁL OLOMOUCKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE. ANTONÍN ŠURÁNEK VYTVOŘIL TYTO NOVODOBÉ TEXTY K PAŠIJOVÝM VÝJEVŮM V PADESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ A KROMĚ JEJICH POUŽITÍ V TŘEMEŠNÉ, SE S NIMI MŮŽEME SETKAT I NA KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH VE VESELÍ NAD MORAVOU, NA SV. ANTONÍNKU U BLATNICE A V ROKYTNICI NAD JIZEROU.

TEXT ČÁSTEČNĚ POUŽIT Z WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?