FARNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ V BRUŠPERKU

KŘÍŽOVÁ CESTA V BRUŠPERKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRUŠPERK

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VSAZENY DO OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA

AUTOREM MOC HEZKÝCH OBRAZŮ JE MALÍŘ ANTONÍN SVOBODA

ZÁKLADY FARNÍHO KOSTELA SV. JIŘÍ V BRUŠPERKU BYLY POLOŽENY PATRNĚ ROKU 1267, TEDY DVA ROKY PŘED SAMOTNÝM ZALOŽENÍM MĚSTA, ABY PŘI VYSAZENÍ MĚSTA CHRÁM CELKU DOMINOVAL. JISTÉ JE, ŽE ROKU 1305 JIŽ STÁL. NA STAVBĚ KOSTELA JSOU PATRNÉ MNOHÉ STAVEBNÍ SLOHY, OD PRVKŮ ROMÁNSKÝCH AŽ PO PRVKY BAROKNÍ A KLASICISTNÍ. PO OBOU STRANÁCH KOSTELA BYLY V LETECH 1744–1774 PŘISTAVĚNY DVĚ KAPLE ROTUNDOVÉHO TYPU. JEDNA Z NICH JE ZASVĚCENA SV. VAVŘINCI, DRUHÁ SV. FRANTIŠKU SERAFINSKÉMU. KOLEM KOSTELA PŮVODNĚ EXISTOVAL DNES ZRUŠENÝ HŘBITOV. DO JEHO BÝVALÉ OHRADNÍ ZDI JE VSAZENO ČTRNÁCT VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. KAPLE POCHÁZEJÍ Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ. SOUČASNÉ OBRAZY MALOVANÉ NA ZINKOVÉM PLECHU VZNIKLY V LETECH 1881 – 1883 A JEJICH AUTOREM JE MALÍŘ ANTONÍN SVOBODA Z PŘÍBORA.

VÝKLENKOVÁ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ ZE 2. POLOVINY 18. STOLETÍ

PAŠIJOVÉ VÝJEVY JSOU MALOVANÉ NA ZINKOVÉM PLECHU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?