KŘÍŽOVÁ CESTA V BRUŠPERKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRUŠPERK

DOMINANTOU MĚSTA BRUŠPERKU JE FARNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ; KŘÍŽOVÁ CESTA, TEDY ČTRNÁCT KAPLÍ, JE VSAZENO DO OHRADNÍ ZDI BÝVALÉHO HŘBITOVA. KAPLE POCHÁZEJÍ Z 2. POL. 18. STOLETÍ. SOUČASNÉ OBRAZY MALOVANÉ NA ZINKOVÉM PLECHU VZNIKLY V LETECH 1881 – 1883. JEJICH AUTOREM JE MALÍŘ ANTONÍN SVOBODA Z PŘÍBORA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?