POHLED NA ŠTRAMBERK

KŘÍŽOVÁ CESTA NOVÝ JIČÍN – ŠTRAMBERK

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÝ JIČÍN A ŠTRAMBERK

KŘÍŽOVÁ CESTA NOVÝ JIČÍN - ŠTRAMBERK - PÁTÉ ZASTAVENÍ

KAPLE PÁTÉHO ZASTAVENÍ ZVANÁ KAPLE PURMENSKÉHO

V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ SE DOSTAL ŠTRAMBERK DO VLASTNICTVÍ JEZUITŮ. BĚHEM TŘICETILETÉ VÁLKY BYLO MĚSTO A OKOLÍ NĚKOLIKRÁT ZASAŽENO VÁLEČNÝMI UDÁLOSTMI A ZPUSTOŠENO. OLOMOUČTÍ JEZUITÉ SE SNAŽILI VYBUDOVAT VE ŠTRAMBERKU CENTRUM PROTIREFORMAČNÍCH SNAH. BYLY PROTO ZŘÍZENY DVA KOSTELY, KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCH KOTOUČ, BOŽÍ HROB V JESKYNI ČERTOVA DÍRA A BYLA OBNOVENA TRADICE ŠTRAMBERSKÝCH POUTÍ. TO VŠECHNO SE MĚLO STÁT TAKÉ IMPULZEM K HOSPODÁŘSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA. REFORMY CÍSAŘE JOSEFA II. VŠAK OBĚ POUTI ZRUŠILY A ZASÁHLY TAK TVRDĚ DO OSUDU ŠTRAMBERKA. SPOUSTA NEKATOLÍKŮ V TÉ DOBĚ EMIGROVALA DO SASKA, KDE V HORNÍ LUŽICI ZALOŽILI OSADU ČESKÝCH BRATŘÍ.

POLODŘEVĚNÝ KOSTEL SV. KATEŘINY V ZANIKLÉ VSI TAMOVICE

KAPLE ŠESTÉHO ZASTAVENÍ

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SE NACHÁZELO U POLNÍ CESTY, KTERÁ SPOJOVALA NOVÝ JIČÍN S OBCÍ RYBÍ A VEDLA SOUBĚŽNĚ S NYNĚJŠÍM KONCEM SLEZSKÉ ULICE V NOVOJIČÍNSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI ŽILINĚ. JE ZAKRESLENA NA KATASTRÁLNÍCH MAPÁCH Z ROKU 1938 – 1939 A 1909. Z PŮVODNÍ KAPLIČKY ZŮSTALY JEN TROSKY. ODSTRANĚNA BYLA V ROCE 1965. NOVOU KAPLIČKU DAL POSTAVIT V LETECH 2007 – 2008 KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA. UVNITŘ KAPLIČKY JE FOTOKOPIE OBRAZU NOVOJIČÍNSKÉHO RODÁKA A MALÍŘE IGNÁCE BERGERA.

KAPLIČKA DRUHÉHO ZASTAVENÍ SE DO DNEŠNÍ DOBY NEDOCHOVALA A V SOUČASNÉ DOBĚ JI ZASTUPUJE DŘEVĚNÝ KŘÍŽ.

UVNITŘ TŘETÍ KAPLIČKY BYL PŮVODNĚ OBRAZ PANNY MARIE ČENSTOCHOVSKÉ. V ROCE 1947 BYLA OPRAVENA A V ROCE 1954 BYLA KAPLE OPATŘENA DVEŘMI. V MINULOSTI SE U TÉTO KAPLE KONALY MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.

KAPLE ČTVRTÉHO ZASTAVENÍ BYLA ZVÁNA FOJTOVA A PŮVODNĚ BYL VE VÝKLENKU KAPLIČKY UMÍSTĚN OBRAZ JEŽÍŠE KRISTA.

KAPLE PÁTÁ JE NAZÝVÁNA KAPLÍ PURMENSKÉHO. ZDE BYL UMÍSTĚN OBRAZ JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU. LETOPOČET NAD VÝKLENKEM ZNAČÍ PRAVDĚPODOBNĚ ROK OPRAVY.

ŠESTÁ KAPLIČKA SE NAZÝVÁ PROSKOVA. DŘÍVE SE ZDE NACHÁZELA DNES JIŽ ZANIKLÁ VES TAMOVICE. UVNITŘ KAPLIČKY BYL PŮVODNĚ UMÍSTĚN OBRAZ JEŽÍŠ KRISTUS KLESÁ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ.

SEDMÁ KAPLIČKA STÁVALA U SILNICE RYBÍ – ŠTRAMBERK U ODBOČKY DO MÍSTNÍ ŠTRAMBERSKÉ ČÁSTI LIBOTÍN. BYLA ZBOŘENA JIŽ V ROCE 1825. DNES JE NAHRAZENA DŘEVĚNÝM KŘÍŽEM

OSMÁ KAPLE ZVANÁ PROKOPOVA STOJÍ JIŽ VE MĚSTĚ ŠTRAMBERK V ULICI HORNÍ BAŠTA. PŮVODNĚ V NÍ BYL UMÍSTĚN OBRAZ PANNY MARIE OD MISTRA JANA KÖHLERA.

KAPLE OSMÉHO ZASTAVENÍ ZVANÁ PROKOPOVA V ULICI HORNÍ BAŠTA

DESÁTÁ KAPLIČKA, KTERÁ STOJÍ V TZV. NÁRODNÍM SADU, JE POSLEDNÍ ZE ZACHOVALÝCH ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ; ZBÝVAJÍCÍ ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA DŘEVĚNÝMI KŘÍŽI. V KAPLI JE DNES UMÍSTĚNA KOPIE TZV. VALAŠSKÉHO BETLÉMU, KTERÝ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ VYTVOŘIL PROF. ALOIS BALÁN PODLE NÁVRHU FRENŠTÁTSKÉHO MALÍŘE BŘETISLAVA BARTOŠE. ORIGINÁL BYL BOHUŽEL V ROCE 1992 ODCIZEN. V MINULOSTI STÁVALA POBLÍŽ TÉTO KAPLIČKY JEŠTĚ JEDNA. TA VŠAK MUSELA V ROCE 1896 USTOUPIT STAVBĚ HOTELU (DNES RESTAURACE PROSEK). RODINA MAJITELE SE VŠAK MUSELA ZAVÁZAT K TOMU, ŽE SE MÍSTO ZBOURANÉ KAPLIČKY BUDE STARAT O ŠESTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. PROTO SE TOTO ZASTAVENÍ, JAK JIŽ BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE, NAZÝVÁ PROSKOVO.

JEDENÁCTÁ KAPLIČKA STÁVALA NA ÚPATÍ KOTOUČE V BLÍZKOSTI ŠTRAMBERSKÉHO HŘBITOVA. PŮVODNĚ SE NAZÝVALA KOVÁŘOVA ČI UČITELOVA A DO ROKU 1945 ZDE BYL UMÍSTĚN VALAŠSKÝ BETLÉM; POTÉ BYL PŘEMÍSTĚN DO DESÁTÉHO ZASTAVENÍ. OD ROKU 1945, KDY ZDE INSTALOVALI OBRAZ PATRONA KAMENÍKŮ SV. JANA KŘTITELE, PAK NESLA JMÉNO KAMENÁŘSKÁ. V PADESÁTÝCH LETECH BYLA OPRAVENA, ALE V SEDMDESÁTÝCH LETECH ODSTRANĚNA V DŮSLEDKU TĚŽEBNÍCH PRACÍ VE VÁPENCOVÉM LOMU.

V KAPLI DESÁTÉ JE UMÍSTĚNA KOPIE TZV. VALŠSKÉHO BETLÉMA

KDYŽ NAŘÍZENÍM CÍSAŘE JOSEFA II. BYLY POUTĚ ZAKÁZÁNY A V ČERVNU ROKU 1786 ZAVŘENY KOSTELY, KTERÉ BYLY BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍCH LET ZBOŘENY, DAL JAKO NÁHRADU ZA STRŽENÉ KOSTELY NOVOJICKÝ OBECNÍ PÍSAŘ ANTONÍN KOBILKA VZTYČIT NA KOTOUČI DŘEVĚNÝ KŘÍŽ. NA ZELENÝ ČTVRTEK 2. DUBNA ROKU 1801 JEJ POSVĚTIL ZDEJŠÍ FARÁŘ P. FERDINAND RÖSSNER. TENTO KŘÍŽ STRHLA 25. PROSINCE 1821 VELKÁ VICHŘICE. ZA FARÁŘE V. OTTOPALA V ROCE 1823 BYL MÍSTO DŘEVĚNÉHO KŘÍŽE POSTAVEN NA SAMÉM OKRAJI STRMÉ SKÁLY ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA KAMENNÉ PYRAMIDĚ. DNE 10. ČERVNA ROKU 1883 JEJ ZBOŘIL BLESK, AVŠAK UŽ NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU 1884 BYL Z MILODARŮ FARNÍKŮ POSTAVEN A POSVĚCEN NOVÝ KAMENNÝ KŘÍŽ BYL KVŮLI POKRAČUJÍCÍ TĚŽBĚ VÁPENCE V LÉTĚ ROKU 1918, KE KONCI I. SVĚTOVÉ VÁLKY PŘESUNUT ITALSKÝMI ZAJATCI NA NYNĚJŠÍ MÍSTO NAD JESKYNÍ ŠIPKOU.

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ NA MÍSTĚ KAPLE JEDENÁCTÉH ZASTAVENÍ

JESKYNĚ ŠIPKA NA ÚBOČÍ VRCHU KOTOUČE

AUTORY PROJEKTU OBNOVY KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU ANIMÁTOŘI MLÁDEŽE DĚKANÁTU NOVÝ JIČÍN. JDE O SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH LIDÍ – ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ, KTEŘÍ SE SNAŽÍ VYTVÁŘET VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ S DŮRAZEM NA DUCHOVNÍ A MRAVNÍ HODNOTY ČLOVĚKA.

KAPLE SVATÉHO JANA KŘTITELE, KAPLIČKY A BOŽÍ HROB, KTERÉ STÁLY NA VRCHU KOTOUČ, ZANIKLY V DŮSLEDKU LÁMÁNÍ VÁPENCE V KAMELOLOMU. TÉŽ ZANIKLY NĚKTERÉ KAPLIČKY PO CESTĚ. ROKU 2008 BYLA POBLÍŽ PŮVODNÍHO MÍSTA NA KONCI ULICE SLEZSKÁ V NOVÉM JIČÍNĚ POSTAVENA REPLIKA PRVNÍ KAPLE Z INICIATIVY KLUBU RODÁKU A PŘÁTEL MĚSTA NOVÝ JIČÍN. DALŠÍ REKONSTRUKCE KAPLÍ A TRASY PŮVODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY PROBĚHLA V LETECH 2011 - 2013, KDY BYLY CHYBĚJÍCÍ KAPLE PO CESTĚ A NA VRCHU KOTOUČ NAHRAZENY DŘEVĚNÝMI KŘÍŽI (ZASTAVENÍ II., VII, XI.-XIV.) A DOCHOVANÉ KAPLE OPRAVENY. KE KAŽDÉ KAPLI A KŘÍŽI BYLY INSTALOVÁNY INFORMAČNÍ TABULE S HISTORIÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ.[4]

ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉ KŘÍŽOVÉ CESTY Z NOVÉHO JIČÍNA DO ŠTRAMBERKA PROBĚHLO 25. ČERVNA 2013 OSTRAVSKO-OPAVSKÝM BISKUPEM FRANTIŠKEM VÁCLAVEM LOBKOWICZEM.

ŠTRAMBERSKÉ NÁMĚSTÍ, NAD NÍM ŠTRAMBERSKÝ HRAD SE ZNÁMOU TRÚBOU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?