KŘÍŽOVÁ CESTA V PETŘKOVICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V PETŘKOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÝ JIČÍN

SOUČÁSTÍ KŘÍŽOVÉ ESTY JE I KAMENNÝ KŘÍŽ

„TA PETŘOVSKÁ HŮRA V NOVOJICKÉM KRAJI,

JAK PŘEKRÁSNÝ ROZHLED NÁM VŠEM V SOBĚ TAJÍ.

NEB Z JEJÍHO VRCHU, JENŽ HRDĚ SE VYPÍNÁ,

UZŘÍŠ MNOHÉ KRAJE, TÉŽ SLAVNÝ CHRÁM HOSTÝNA.“

PANNA MARIE LURDSKÁ

ZDEJŠÍ POUTNÍ MÍSTO BÝVÁ OZNAČOVÁNO JAKO PETŘOVSKÉ LOURDY. V ROCE 1888 ZDE BYLA UMÍSTĚNA A VYSVĚCENA SOCHA PANNY MARIE LOURDSKÉ.

V ROCE 1858 SE ŠESTNÁCTKRÁT ZJEVILA PANNA MARIE CHUDÉ DÍVCE BERNADETE V LOURDÁCH V JIŽNÍ FRANCII. TOTO MÍSTO SE BRZY STALO CÍLEM MNOHA POUTNÍKŮ. V ROCE 1887 NAVŠTÍVIL FRANCOUZSKÉ LOURDY TAKÉ NOVOJIČÍNSKÝ MĚŠŤAN PAN STÜBER. PO NÁVRATU Z TOHOTO POSVÁTNÉHO MÍSTA SE ROZHODL, ŽE VE ZDEJŠÍM KRAJI ROZŠÍŘÍ ZVĚST O ZJEVENÍ V LOURDÁCH. HLEDAL MÍSTO VHODNÉ PRO USKUTEČNĚNÍ SVÉHO PLÁNU. KDYŽ NAVŠTÍVIL PETŘKOVICE, BYL OHROMEN PODOBNOSTÍ LESA, STRÁNÍ A SKAL S FRANCOUZSKÝMI LOURDAMI. V TÉ DOBĚ ZDE BYL OTEVŘEN MENŠÍ LOM NA PÍSKOVEC, A TAK PAN STÜBER POŽÁDAL MÍSTNÍHO STAROSTU, ZDA BY ZDE MOHL ZAVĚSIT OBRÁZEK PANNY MARIE LOURDSKÉ. STAROSTA FRANTIŠEK PETŘÍKOVSKÝ, SPRÁVCE ŠKOLY BALTAZAR KŘIŽAN A CELÁ OBECNÍ RADA NEJEN ŽE SOUHLASILI, ALE PŘISLÍBILI, ŽE ZDE NECHAJÍ POSTAVIT SOCHU PANNY MARIE LOURDSKÉ.

LURDSKÁ JESKYNĚ

TAK SE STALO, ŽE V ROCE 1888, TEDY POUHÝCH TŘICET LET PO ZJEVENÍ PANNY MARIE V LOURDECH, BYLA ZA PŘIČINĚNÍ CELÉ OBCE VYKLIZENO PROSTRANSTVÍ, UPRAVENA JESKYNĚ, POSTAVENO ŠESTNÁCT SCHODŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ BYLA VYTESÁNA SOCHA Z KAMENE, KTERÝ BYL VYLOMEN VE ZDEJŠÍM, DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍM LOMU.

SOCHA BYLA VYSVĚCENA 15. SRPNA ROKU 1888 NA SVÁTEK NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. TRADUJE SE, ŽE ÚČAST NA TÉTO PRVNÍ POUTI BYLA OBROVSKÁ, PŘICHÁZELI LIDÉ Z OKOLNÍCH VESNIC, ALE I CELÁ PROCESÍ S DRUŽIČKAMI NEBO S HUDBOU. OD TÉ DOBY SE ZDE VŽDY NA SVÁTEK NANEBEVZETÍ PANNY MARIE KONÁ POUŤ A SLAVÍ MŠE SVATÁ. BRZY ZDE BYLA POSTAVENA TAKÉ KŘÍŽOVÁ CESTA A NA VRCHOL TEHDY HOLÉHO KOPCE BYL VZTYČEN KŘÍŽ, KTERÝ PO LETECH VYVRÁTIL VÍTR, A PROTO BYL PŘENESEN NÍŽE.

STŘEDEM KŘÍŽOVÉ CESTY VEDE CENTRÁLNÍ SCHODIŠTĚ

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

U PŘÍLEŽITOSTI STÝCH OSLAV ZJEVENÍ V ROCE 1958 ZDE BYL UMÍSTĚN NOVÝ KŘÍŽ, KTERÝ SE PŘED TÍM NACHÁZEL V KAPLI ZEMSKÉ TRESTNICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ, DŘÍVĚJŠÍM ZÁMKU HRABĚTE KINSKÉHO. V TOMTÉŽ ROCE SEM BYLO DOVEDENO TAKÉ ELEKTRICKÉ VEDENÍ. VÝZNAMNÝCH OPRAV A ÚPRAV SE POUTNÍ MÍSTO DOČKALO V LETECH 1966 – 1968, KDY BYL OPRAVEN NÁTĚR SOCHY A KŘÍŽOVÁ CESTA, A TAKÉ VYBUDOVÁNY NOVÉ SCHODY K JESKYNI.NA TĚCHTO OPRAVÁCH SE PODÍLELI PŘEDEVŠÍM MÍSTNÍ, KTEŘÍ DOKONČILI OPRAVY DO OSLAV 80. VÝROČÍ A DÍKY POLITICKÉMU UVOLNĚNÍ SE ZDE MOHLA KONAT POUŤ A MŠE SVATÁ. OSLAV SE DLE PAMĚTNÍKŮ ZÚČASTNILO NA ŠEST A PŮL TISÍCE POUTNÍKŮ. TRADICE POUTÍ A MŠÍ SVATÝCH SE UDRŽUJE NA SVÁTEK NANEBEVZETÍ PANNY MARIE SE NA TOMTO PŮVABNÉM MÍSTĚ UDRŽUJE DODNES. 

CELKOVÝ POHLED NA POUTNÍ MÍSTO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?