KŘÍŽOVÁ CESTA V PRAMENECH

KŘÍŽOVÁ CESTA V PRAMENECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TEPLÁ

TORZO BÝVALÉ KAPLE PANNY MARIE

PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V PRAMENECH NA KARLOVARSKU ČÍTALA PŮVODNĚ ČTRNÁCT KAMENNÝCH ZASTAVENÍ S MALBAMI PROVEDENÝMI NA PLECHU. CESTA BYLA VEDENA PO DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ CESTĚ A KONČILA NA BLÍZKÉM VRCHU U DVOU KAPLÍ - DŘEVĚNÉ KAPLE SV. KŘÍŽE A KAMENNÉ BAROKNÍ KAPLE PANNY MARIE, JEJÍŽ ZŘÍCENINA JE DODNES ZACHOVÁNA. PŮVODNÍ ZASTAVENÍ BYLA V SEDMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ ODCIZENA A ODVEZENA NA SOUKROMOU ZAHRADU, KDE BYLA POUŽITA JAKO SLOUPKY OPLOCENÍ. DO ROKU 2016 SE JICH DOCHOVALO POUZE ŠEST.

BAROKNÍ KAPLE PANNY MARI STAV V ROCE 1825);

VLEVO ČÁST DŘEVĚNÉ KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE

JEDNO ZE ŠESTI DOCHOVANÝCH PŮVODNÍCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PO DOHODĚ SE SOUČASNÝMI MAJITELI ZAHRADY BYLY SLOUPKY NAVRÁCENY A OSAZENY NA SVÁ PŮVODNÍ MÍSTA. OPATŘENY BYLY OLEJOMALBAMI NA DŘEVĚNÝCH DESKÁCH, JEJICHŽ AUTORKOU JE ABSOLVENTKA AKADEMIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ LENKA ROCHOVANSKÁ. OSM NEDOCHOVANÝCH ZASTAVENÍ NOVĚ ZPRACOVALY ABSOLVENTKY SOCHAŘSKÉHO ATELIÉRU PRAŽSKÉ AVU BARBORA MASAŘÍKOVÁ, PAVLA DUNDÁLKOVÁ, TEREZA VIKOVÁ A BARBORA KOLOUCHOVÁ.

AUTORKOU NOVÝCH OBRÁZKŮ JE LENKA ROCHOVANSKÁ

NAHOŘE A DOLE JSOU NOVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

TRASA OBNOVENÉ KŘÍŽOVÉ CESTY ZAČÍNA V OBCI PRAMENY A KONČÍ POSLEDNÍM ZASTAVENÍM, KTERÉ JE HISTORICKY VESTAVĚNO DO OBVODOVÉHO ZDIVA KAPLE PANNY MARIE. PROJEKT OBNOVY KŘÍŽOVÉ CESTY SE USKUTEČNIL V RÁMCI PRVNÍHO ROČNÍKU SYMPOZIA OŽIVME PRAMENY.

AUTORKAMI NOVÝCH ZASTAVENÍ JSOU

BARBORA MASAŘÍKOVÁ, PAVLA DUNDÁLKOVÁ, TEREZA VIKOVÁ A BARBORA KOLOUCHOVÁ

JEDNO Z PŮVODNÍCH ZASTAVENÍ JE VESTAVĚNO DO KAPLE PANNY MARIE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?