POUTNÍ AREÁL MARIA LORETO

VE STARÉM HROZŇATOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHEB

PADESÁTÁ LÉTA MINULÉHO STOLETÍ ZNAMENALA ZKÁZU PRO MNOŽSTVÍ ČESKÝCH PAMÁTEK. NĚKTERÉ ZANIKLY DOCELA, JINÉ SE PODAŘILO ZACHRÁNIT NA POSLEDNÍ CHVÍLI. TAKOVÉ ŠTĚSTÍ MĚL I AREÁL LORETY NAD STARÝM HROZŇATOVEM U CHEBU.

PO ODSUNU NĚMCŮ ZE SUDET SE DOSTAL DO HRANIČNÍHO PÁSMA A POSTUPNĚ CHÁTRAL. NAŠTĚSTÍ SE NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ UJAL JEHO ZÁCHRANY NĚMECKÝ SPOLEK Z MĚSTA WALDSASSENU, V JEHOŽ ČELE STÁL RODÁK ZE SOUSEDNÍ OBCE NOVÉHO HROZŇATOVA ING. ANTON HART. AREÁL BYL OPRAVEN, OPĚT VYSVĚCEN A NYNÍ SLOUŽÍ JAKO KDYSI SVÉMU ÚČELU.

POČÁTKY OBCE STARÝ HROZŇATOV JSOU SPOJENY S MÍSTNÍM HRADEM, VE KTERÉM BYL V ROCE 1217 UMUČEN BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, ZAKLADATEL TEPELSKÉHO KLÁŠTERA. V ROCE 1664 BYLO NAD OBCÍ ZÁSLUHOU CHEBSKÉ JEZUITSKÉ KOLEJE VYBUDOVÁNO POUTNÍ MÍSTO, JEHOŽ ZÁKLADEM SE STALA MARIÁNSKÁ SVATÁ CHÝŠE – LORETA. LEGENDA VYPRÁVÍ, ŽE JEDNOHO DNE DO CHÝŠE UHODIL BLESK A ROZČÍSL STAVBU NA DVĚ ČÁSTI. OMÍTKA V MÍSTĚ ZÁSAHU OPADALA, POUZE TAM, KDE BYLA NAMALOVÁNA PANNA MARIE, ZŮSTALA OMÍTKA NEPOŠKOZENÁ.

NA PŘELOMU 70 – 80. LET 17. STOLETÍ BYLY KOLEM LORETY POSTAVENY AMBITY, KTERÉ BYLY O NĚKOLIK LET POZDĚJI DOPLNĚNY NÁROŽNÍMI KAPLEMI. HLAVNÍ VSTUP JE SITUOVÁN V HODINOVÉ VĚŽI, PŘIČEMŽ PROTILEHLOU STRANU KE VSTUPU UZAVÍRÁ KOSTEL SV. DUCHA. K TOMUTO KOMPLEXU DÁLE PATŘÍ PŘILEHLÉ KAPLE SV. KŘÍŽE A KAPLE LOUČENÍ.

ZÁROVEŇ SE STAVBOU LORETY ZAČALA POSTUPNĚ VZNIKAT I VELKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ BYLA NĚKOLIK KILOMETRŮ DLOUHÁ A MĚLA PO SVÉM DOKONČENÍ 29 ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ V PODOBĚ VĚTŠÍCH KAPLÍ. UVNITŘ KAPLÍ BYLA DŘEVĚNÁ SOUSOŠÍ V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI, KTERÁ BOHUŽEL PODLEHLA ZKÁZE. CESTA KONČÍ BOŽÍM HROBEM, ZE KTERÉHO SE DO DNEŠNÍ DOBY ZACHOVALO NĚKOLIK SOCH, KTERÉ JSOU NYNÍ UMÍSTĚNY V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO HŘBITOVA.

AREÁL MARIA LORETO URČITĚ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU, JE NÁDHERNÝ A VŠEM KDO HO NEZNAJÍ, MOHU JEN DOPORUČIT.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?