POUTNÍ AREÁL MARIA LORETO VE STARÉM HROZŇATOVĚ

POUTNÍ AREÁL MARIA LORETO

VE STARÉM HROZŇATOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHEB

TENTO KRÁSNÝ AREÁL PRAKTICKY JIŽ NEEXISTOVAL

PADESÁTÁ LÉTA MINULÉHO STOLETÍ ZNAMENALA ZKÁZU PRO MNOŽSTVÍ ČESKÝCH PAMÁTEK. NĚKTERÉ ZANIKLY DOCELA, JINÉ SE PODAŘILO ZACHRÁNIT NA POSLEDNÍ CHVÍLI. TAKOVÉ ŠTĚSTÍ MĚL I AREÁL LORETY NAD STARÝM HROZŇATOVEM U CHEBU.

PO ODSUNU NĚMCŮ ZE SUDET SE DOSTAL DO HRANIČNÍHO PÁSMA A POSTUPNĚ CHÁTRAL. NAŠTĚSTÍ SE NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ UJAL JEHO ZÁCHRANY NĚMECKÝ SPOLEK Z MĚSTA WALDSASSENU, V JEHOŽ ČELE STÁL RODÁK ZE SOUSEDNÍ OBCE NOVÉHO HROZŇATOVA ING. ANTON HART. AREÁL BYL OPRAVEN, OPĚT VYSVĚCEN A NYNÍ SLOUŽÍ JAKO KDYSI SVÉMU ÚČELU.

POČÁTKY OBCE STARÝ HROZŇATOV JSOU SPOJENY S MÍSTNÍM HRADEM, VE KTERÉM BYL V ROCE 1217 UMUČEN JINDŘICHEM KIENSBERGU BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, ZAKLADATEL TEPELSKÉHO KLÁŠTERA.

ZÁMEK STARÝ HROZŇATOV

V ROCE 1658 ZÍSKÁVAJÍ HROZŇATOVSKÉ PANSTVÍ JEZUITÉ A HLAVNĚ ZÁSLUHOU REKTORA CHEBSKÉ JEZUITSKÉ KOLEJA JANA JIŘÍHO DASSELMANNA JE V ROCE 1664 DOSAŽENO VYBUDOVÁNÍ POUTNÍHO MÍSTA. JEHO ZÁKLADEM SE STALA MARIÁNSKÁ SVATÁ CHÝŠE – LORETA. JEJÍ ZÁKLADNÍ KÁMEN BYL POLOŽEN TEPELSKÝM OPATEM RAYMUNDEM WILFERTEM 3. ŘÍJNA 1664 V MÍSTĚ, KDE JIŽ V TÉ DOBĚ STÁL ZPUSTLÝ KOSTELÍK SV. DUCHA. DALŠÍ ROK BYLA STAVBA DOKONČENA A V LISTOPADU 1665 BYLA Z ITALSKÉHO LORETA PŘIVEZENA SOCHA PANNY MARIE. PRVNÍ MŠE SE V LORETĚ SLOUŽILA V ROCE 1667.

NA PŘELOMU 70 – 80. LET 17. STOLETÍ BYLY KOLEM LORETY POSTAVENY AMBITY, KTERÉ BYLY O NĚKOLIK LET POZDĚJI DOPLNĚNY NÁROŽNÍMI KAPLEMI (PANNY MARIE, SV. JÁCHYMA A SV. ANNY, SV. ZACHARIÁŠE A SV. ALŽBĚTY, A SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO) A HODINOVOU VĚŽÍ S HLAVNÍM VSTUPEM DO AREÁLU. V LETECH 1688 A 1689 BYLY JEŠTĚ VNĚ AREÁLU LORETY PŘIPOJENY KAPLE SV. KŘÍŽE A KAPLE LOUČENÍ. OPRAVOU KOSTELA SV. DUCH V TĚCH SAMÝCH LETECH BYLO LORETÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO DOKONČENO.

HROZŇATOVSKÁ LORETA

INTERIÉR SVATÉ CHÝŠE

INTERIÉR KOSTELA SV. DUCHA

ZÁROVEŇ SE STAVBOU LORETY ZAČALA POSTUPNĚ VZNIKAT I VELKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. CESTA SE DOKONCE ZAČALA BUDOVAT O NĚKOLIK MĚSÍCŮ DŘÍVE, PŘESNĚ 29. KVĚTNA 1664. BYLA NĚKOLIK KILOMETRŮ DLOUHÁ; JEJÍ ZAČÁTEK BYL V PODHRADĚ U TZV. ČERVENÉHO MLÝNA (DNES ZATOPENO VODAMI JESENICKÉ PŘEHRADY) A SMĚŘOVALA PŘES STARÝ HROZŇATOV K LORETĚ. PO SVÉM DOKONČENÍ MĚLA 29 ZASTAVENÍ VE 23 ZDĚNÝCH OBJEKTECH.

ZASTAVENÍ IX. – POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ S UČEDNÍKY

ZASTAVENÍ XXV. –

KATOVI PACHOLCI STRHÁVAJÍ JEŽÍŠI ŠAT A DÁVAJÍ MU PÍT VÍNO SMÍŠENÉ SE ŽLUČÍ

ZLEVA ZASTAVENÍ XXVI. – JEŽÍŠ JE PŘIBÍJEN NA KŘÍŽ

UPROSTŘED KAPLE LOUČENÍ – ZASTAVENÍ XXVIII. –

JEŽÍŠOVO TĚLO JE SEJMUTO Z KŘÍŽE A VLOŽENO DO KLÍNA MATKY

VPRAVO KAPLE SV. KŘÍŽE – ZASTAVENÍ XXVII. – JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

ZASTAVENÍ XXIX. – KAPLE BOŽÍHO HROBU – JEŽÍŠOVO TĚLO JE ULOŽENO DO HROBU

INTERIÉR BOŽÍHO HROBU

ŽULOVÁ STÉLA U KAPLE BOŽÍHO HROBU – JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ –

K PRÁZDNÉMU HROBU PŘICHÁZEJÍ ŽENY –

MARIE MAGDALSKÁ, MARIE, MATKA JAKUBA MLADŠÍHO A SALOMÉ

DO SOUČASNOSTI SE ZACHOVAL CELKEM 11 KAPLÍ. UVNITŘ KAPLÍ BYLA PŘEVÁŽNĚ DŘEVĚNÁ SOUSOŠÍ V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI, KTERÁ BOHUŽEL PODLEHLA ZKÁZE. PRÝ JEŠTĚ NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ EXISTOVALO 127 SOCH. CESTA KONČÍ BOŽÍM HROBEM, ZE KTERÉHO SE DO DNEŠNÍ DOBY ZACHOVALO NĚKOLIK KAMENNÝCH SOCH, KTERÉ JSOU NYNÍ UMÍSTĚNY V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO HŘBITOVA.

AREÁL MARIA LORETO URČITĚ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU, JE NÁDHERNÝ A VŠEM KDO HO NEZNAJÍ, MOHU JEN DOPORUČIT.

MEDITAČNÍ ZAHRADA S DOCHOVANÝMI SOCHAMI OD KAPLE BOŽÍHO HROBU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?