KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ U DRAŽENOVA

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ U DRAŽENOVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KLENČÍ POD ČERCHOVEM

KAPLE PANNY MARIE BYLA POSTAVENA DLE PROJEKTU PROF. ALOISE ČENSKÉHO;

HLAVNÍM STAVITELEM BYL ZEDNICKÝ MISTR JOSEF KNOPF Z POSTŘEKOVA

V KLENECKÉ FARNÍ PAMĚTNÍ KNIZE SE PÍŠE, ŽE JAKÝSI JOHANN OTTILINGER ZA ŽDÁNOVA, KTERÝ TRPĚL NEZHOJITELNÝM NEDUHEM. ZBAVEN NADĚJE NA UZDRAVENÍ, S MYSLÍ ZBOŽNOU OČEKÁVAL SMRT A VE ZBOŽNOSTI SVÉ ČASTO UTÍKAL ZVLÁŠTĚ K OBRAZU PANNY MARIE; STÁLE VŠAK ÚLEVA NEPŘICHÁZELA. AŽ JEDNÉ NOCI ZDÁLO SE MU, ABY VODY ZE STUDÁNKY V HOŘE U DRAŽENOVA POUŽÍVAL JAKO LÉKU PROTI SVÉMU NEDUHU.  A PO KRÁTKÉ DOBĚ POCÍTIL JIŽ ZNAČNÉ ÚLEVY A POSILY. ROZRADOSTNĚN NAD SVÝM NEOČEKÁVANÝM UZDRAVENÍM VEŘEJNĚ VYZNÁVAL, ŽE TÉTO BOŽÍ MILOSTI DOSTALO SE MU NA PŘÍMLUVU PANNY MARIE. BLÍŽE STUDÁNKY PROTO ZAVĚSIL OBRAZ. ČASTO PŘICHÁZEL A VDĚČNĚ DĚKOVAL ZA NENADÁLÉ POLEHČENÍ. PŘÍKLAD TENTO NÁSLEDOVALO VÍCE CTITELŮ MARIÁNSKÝCH A KAŽDÉ NEDĚLE I O KAŽDÉM SVÁTKU VĚTŠÍ A VĚTŠÍ ZÁSTUPY ZBOŽNÝCH SE SCHÁZÍVALY.

KAPLE NAD STUDÁNKOU

CHODSKÁ MADONA – TAK SE NAZÝVÁ OLTÁŘNÍ OBRAZ MATKY BOŽÍ POMOCNÉ,

JEHOŽ AUTOREM JE JAROSLAV ŠPILAR

U STUDÁNKY BYLA POZDĚJI POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA ZASVĚCENÁ PANNĚ MARII. DLE VYPRÁVĚNÍ VŠAK JEDNA ŽENA Z PETROVIC PŘI LOUČENÍ S MUŽEM, KTERÝ ODCHÁZEL DO BAVOR, PROSTRČILA OKNEM DO KAPLE HOŘÍCÍ SVÍČKU ZA ŠŤASTNÝ MUŽŮV NÁVRAT. OD SVÍČKY VZNIKL POŽÁR, KTERÝ KAPLI ZNIČIL. NA MÍSTĚ TĚSNĚ U VODY BYLA V LETECH 1880 – 1881 POSTAVENA ZDĚNÁ, ŠINDELEM KRYTÁ MENŠÍ KAPLE DLE NÁVRHU P. TOPINKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH SE VŠAK UKÁZALO, ŽE MÍSTO BYLO VYBRÁNO NEVHODNĚ A KAPLE SE ZAČALA VLIVEM VLHKOSTI ROZPADAT. I VELIKOSTNĚ KAPLIČKA NEVYHOVOVALA POČTU PŘICHÁZEJÍCÍCH POUTNÍKŮ. BYLA PROTO PONECHÁNA SVÉMU OSUDU A ZAČALO SE HLEDAT MÍSTO NOVÉ.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE ROZVĚŠENA NA STROMECH V BLÍZKOSTI KAPLE

V LETECH 1896 – 1900 BYLA POSTAVENA KAPLE NOVÁ DLE NÁVRHU PROF. ALOISE ČENSKÉHO, A TO ZA 2.200 ZLATÝCH A Z VÝNOSU SBÍRKY ORGANIZOVANÉ KLENEČSKÝM KAPLANEM JIŘÍM ŠTEFKEM A DRAŽINOVSKÝM UČITELEM MIKULÁŠEM STŘELCEM. JE NUTNO ŘÍCI, ŽE DRAŽINOVŠTÍ OBČANÉ UPISOVALI ZNAČNÉ FINANČNÍ ČÁSTKY, VĚNOVALI ZDARMA POTAHY I LIDSKOU SÍLU A PODLE SVÝCH SIL SE PŘIČINILI O VÝSTAVBU KAPLE. OBĚ KAPLE STÁLY V MÍSTĚ SPOLEČNĚ AŽ DO ROKU 1924, KDY BYLA STARŠÍ KAPLE ODSTRANĚNA.

OLTÁŘNÍ OBRAZ JE VYNIKAJÍCÍM DÍLEM ZNÁMÉHO CHODSKÉHO MALÍŘE JAROSLAVA ŠPILLARA, KTERÝ DO PODOBY CHODSKÉ MADONY PRÝ ÚDAJNĚ ZPODOBNIL SVOU CHOŤ.

OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY MALOVANÉ NA PLECHU JSOU DÍLEM MALÍŘE JOSEFA WIMMERA;

ZASTAVENÍ DVANÁCTÉ NAMALOVAL JAN ŠEBEK

O PŮVABNÉM MÍSTĚ TAKÉ KRÁSNĚ PÍŠE LADISLAV STEHLÍK VE 3. DÍLE SVÉ TRILOGIE ZEMĚ ZAMYŠLENÁ.

„JINDY JSEM ODBOČIL ZA DRAŽINOVEM POLNÍ CESTOU KOLEM HRUBÝCH RYBNÍČKU NA KRAJ LESA, ODKUD JE PŘES LOUKY ŠIROKÝ ROZHLED PŘES PÁRTLOUC LES DALEKO DO KRAJE. VYSOKÉ SOSNY ZASTIŇUJÍ LÉČIVOU STUDÁNKU U DOBRÉ VODY, NAD NÍŽ BYL POSTAVEN DŘEVĚNÝ „KLOBUK", A VEDLE KAPLE PRO POUTNÍKY, KTERÁ VYHOŘELA NEŠŤASTNOU NÁHODOU. MÍSTO NÍ VYSTAVĚLI NA VÝŠINCE V LESE ZDĚNOU KAPLI PODLE NÁVRHU PROFESORA ALOISA ČENSKÉHO A JINDŘICH ŠPILAR NAMALOVAL PRO JEJÍ OLTÁŘ OBRAZ MATKY BOŽÍ POMOCNÉ, SVÉHO ČASU VELMI ROZŠÍŘENÝ V BAREVNÉ REPRODUKCI PO CELÝCH ČECHÁCH. MALÍŘ VTISKL TÉTO CHODSKÉ MADONĚ PODOBU SVÉ SLIČNÉ CHOTI. KDYŽ JI VENKOVSKÉ ŽENY V LÉTĚ POTKÁVALY, NAZÝVALY JI DŮVĚRNĚ MEZI ČTYŘMA OČIMA PANENKOU MARIÍ OD DOBRÉ VODY.

ZASTAVIL JSEM SE NEJDŘÍVE U STUDÁNKY, KE KTERÉ PUTOVALA Z DOMAŽLIC BOŽENA NĚMCOVÁ, ABY JEJÍM HOJIVÝM PRAMENEM VYLÉČILA SVÉ BOLESTIVÉ NEDUHY. JEJÍ CHODSKÝ OSLAVITEL JINDŘICH ŠIMON BAAR NAPSAL V MLADÝCH LETECH NEJPRVE BÁSEŇ V STÍNU LESA KAPLE NÍZKÁ... A V ZRALÉM VĚKU SVÉ NEJDŮSAŽNĚJŠÍ DÍLO ROMÁNOVÉ PANÍ KOMISARKA. LIDOVÝ MALÍŘ NAMALOVAL PRO KAPLIČKU OBRAZ MARIIN, SNAD NA OBJEDNÁVKU, ČEMUŽ BY NAZNAČOVAL VOTIVNÍ NÁPIS OBRAZU „NA DEN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 1897 ZDE BYLA ZÁZRAČNĚ UZDRAVENA BARBORA HRBÁČKOVÁ Z KANIC. 5 LET TRPĚLA NEVYLÉČITELNOU OČNÍ CHOROBOU." KOLEM NOVÉ, HONOSNÉ KAPLE ŠUMÍ KORUNY SOSEN A DO JEJICH DRSNATÉ KŮRY SE ZATÍNAJÍ DRÁPKY SKOTAČIVÝCH VEVEREK. MIHNOU SE VE VĚTVÍCH JAKO JANTAROVÉ BLESKY A VZÁPĚTÍ SPLYNOU S PRYSKYŘIČNOU VŮNÍ, HMYZÍM BZUČENÍM A BLANKYTEM NEBES. PRVNÍ NEDĚLI PO 24. KVĚTNU ZDE BÝVÁ POŘÁDÁNA POUŤ A SLUNEČNÉ PROSTRANSTVÍ PŘED KAPLÍ SE ROZZÁŘÍ VESELOU ČERVENÍ FLÁMIŠEK I BĚLÍ NAŽEHLENÝCH MUŽSKÝCH KOŠIL. OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY NAMALOVAL DOMAŽLICKÝ MALÍŘ VÁCLAV WIMMER, ALE DĚJ UKŘIŽOVÁNÍ BYL SVĚŘEN AUTORU HISTORICKÉHO PLÁTNA CHODSKÉHO MUZEA V DOMAŽLICÍCH - JANU ŠEBKOVI, KTERÝ KOMPOZICI I BAREVNÉ LADĚNÍ PŘIZPŮSOBIL OSTATNÍM OBRAZŮM. TY JSOU ZAVĚŠENY PŘÍMO NA KMENY A CHRÁNĚNY PROTI NEPŘÍZNI POVĚTRNOSTI DŘEVĚNÝMI DESKAMI, PŘIPEVNĚNÝMI K RÁMŮM OBRTLÍKY, TAK OČIVIDNĚ PŘIPOMÍNAJÍCÍMI CHODSKOU SELSKOU PRAKTIČNOST. JÁ JSEM TU CHODIL VE VŠEDNÍM ČERVENCOVÉM DNI ZA ŠEDAVÉHO PODMRAKU, KTERÝ SOUSTŘEDOVAL NITRO K MEDITACI A MYSL KE VZPOMÍNKÁM. MYSLIL JSEM PŘEDEVŠÍM NA AUTORA DRAŽINOVSKÉ HORY, KTERÁ JE KNIHOU BÁSNICKOU, I KDYŽ NENÍ PSÁNA VE VERŠÍCH“.

SLAVNÁ POUŤ NA DOBRÉ VODĚ OD MALÍŘE VÁCLAVA MALÉHO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?