KOSTEL SVATÉ ANNY V POCÍNOVICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ U POCÍNOVIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KDYNĚ

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ NA DOBRÉ VODĚ

MALEBNÉ CHODSKO MÁ NEJEN KRÁSNOU PŘÍRODU, SVÉ PSOHLAVCE NEBO ZAJÍMAVOU LIDOVOU ARCHITEKTU, ALE MÁ I NĚKOLIK PŮVÁBNÝCH POUTNÍCH MÍST. POJĎME SI PŘEDSTAVIT TO, KTERÉ NAJDEME NEDALEKO MĚSTEČKA POCÍNOVICE A KTERÉ NESE JMÉNODOBRÁ VODA. JAK JIŽ TO V TĚCHTO PŘÍPADECH BÝVÁ, U ZRODU POUTNÍHO MÍSTA STÁLA OPĚT STUDÁNKA S LÉČIVOU VODOU A NA STROMĚ VISÍCÍ MARIÁNSKÝ OBRÁZEK. POVĚST VYPRÁVÍ, JAK SE K TOMUTO PRAMENI ZATOULALA Z BLÍZKÉ PASTVINY STARÁ A SLEPÁ KOBYLA. HOSPODÁŘ SE JIŽ PO NÍ SHÁNĚL A PRÁVĚ V OKAMŽIKU, KDY JI NAŠEL, KOBYLA ŠLÁPLA DO PRAMENE VODY. VODA VYSTŘÍKLA AŽ DO JEJICH SLEPÝCH OČÍ A ONA PROHLÉDLA. PŘÍHODA SE VELICE RYCHLE ROZNESLA PO ŠIROKÉM OKOLÍ A KE STUDÁNCE ZAČALI PŘICHÁZET NEJEN LIDÉ SLEPÍ, ALE TÉŽ CHROMÍ ČI NĚJAK JINAK POSTIŽENÍ. ABY BYL LÉČIVÝ PRAMEN LÉPE CHRÁNĚN, POSTAVEN NAD NÍM DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK – KAPLIČKA.

INTERIÉR KAPLIČKY SE STUDÁNKOU

KŘÍŽOVÁ CESTA K DOBRÉ VODĚ

V ROCE 1867 ODKAZUJE POCINOVICKÁ VDOVA ANNA BLAHNÍKOVÁ VE SVÉ ZÁVĚTI 150 ZLATÝCH NA OPRAVU MARIÁNSKÉ KAPLE. ZNAMENÁ TO, ŽE V MÍSTECH STUDÁNKY JIŽ NĚJAKÁ STAVBA PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ STÁLA PŘED TÍM A BYLA ZNAČNĚ ZCHÁTRALÁ. OBEC TEDY ROZHODLA O STAVBĚ KAPLE NOVÉ A VYUŽILA NABÍDKY BRATRA POCINOVICKÉHO PODUČITELE JAKUBA MARTÍNKA ONDŘEJE, STAVITELE V DOMAŽLICÍCH, NA ZHOTOVENÍ PLÁNŮ KAPLE ZDARMA A TAKTÉŽ NA VEDENÍ CELÉ STAVBY. ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVORENEZANČNÍ KAPLE BYL POLOŽEN V ČERVNU ROKU 1872 A DNE 13. ŘÍJNA 1873 BYLA KAPLE ZA ÚČASTI 9 KNĚŽÍ A DESETITISÍC POUTNÍKŮ SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA.

SOUČASNÉ PAŠIJOVÉ SCÉNY DO KAPLIČEK NAMALOVALA KAMILA VERONIKA PLANEROVÁ

V ROCE 1882 DOPLNILA CELÝ AREÁL KAMENNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. STALO SE TAK NA PODNĚT POCINOVICKÉHO FARÁŘE ONDŘEJE VESELÁKA, KTERÉMU SE TAK SPLNIL JEHO DÁVNÝ SEN VYBUDOVAT KŘÍŽOVOU CESTU Z POCINOVIC K DOBRÉ VODĚ. BOHUŽEL MI NENÍ ZNÁMO, JAKÉ OBRAZY BYLY PŮVODNĚ V JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH. V SOUČASNOSTI SE VŠAK MŮŽETE POTĚŠIT KRÁSNÝMI OBRAZY MALÍŘKY KAMILY VERONIKY PLANEROVÉ.

DNE 5. ZÁŘÍ V ROCE 1908 VYHOŘELA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA NAD STUDÁNKOU. MÍSTO NÍ BYLA POSTAVENA MENŠÍ ZDĚNÁ ČTVERCOVÁ KAPLE KRYTÁ STANOVOU STŘECHOU S LUCERNOU VE VRCHOLU.

V ROCE 1912 BYLA KAPLE BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ VYMALOVÁNA BRATRY JÍLKOVÝMI Z KLATOV A HOR MATKY BOŽÍ.

TŘINÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA S DATACÍ POSTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?