KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ U POCÍNOVIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KDYNĚ

TENTOKRÁT JSEM SI PRO VÁS PŘIPRAVIL NÁVŠTĚVU KRÁSNÉHO POUTNÍHO MÍSTA S KŘÍŽOVOU CESTOU A TO DOBRÉ VODY U POCINOVIC. MALEBNÉ CHODSKO SE TEDY MŮŽE STÁT I VAŠIM CÍLEM PRÁZDNINOVÉHO VÝLETU NEBO CELÉ LETNÍ DOVOLENÉ.

JAK JIŽ TO V TĚCHTO PŘÍPADECH BÝVÁ, U ZRODU POUTNÍHO MÍSTA STÁLA OPĚT STUDÁNKA S LÉČIVOU VODOU A NA STROMĚ VISÍCÍ MARIÁNSKÝ OBRÁZEK. POVĚST VYPRÁVÍ, JAK SE K TOMUTO PRAMENI ZATOULALA Z BLÍZKÉ PASTVINY STARÁ A SLEPÁ KOBYLA. HOSPODÁŘ SE JIŽ PO NÍ SHÁNĚL A PRÁVĚ V OKAMŽIKU, KDY JI NAŠEL, KOBYLA ŠLÁPLA DO PRAMENE VODY. VODA VYSTŘÍKLA AŽ DO JEJICH SLEPÝCH OČÍ A ONA PROHLÉDLA. PŘÍHODA SE VELICE RYCHLE ROZNESLA PO ŠIROKÉM OKOLÍ A KE STUDÁNCE ZAČALI PŘICHÁZET NEJEN LIDÉ SLEPÍ, ALE TÉŽ CHROMÍ ČI NĚJAK JINAK POSTIŽENÍ. ABY BYL LÉČIVÝ PRAMEN LÉPE CHRÁNĚN, POSTAVEN NAD NÍM DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK – KAPLIČKA.

V ROCE 1867 ODKAZUJE POCINOVICKÁ VDOVA ANNA BLAHNÍKOVÁ VE SVÉ ZÁVĚTI 150 ZLATÝCH NA OPRAVU MARIÁNSKÉ KAPLE. ZNAMENÁ TO, ŽE V MÍSTECH STUDÁNKY JIŽ NĚJAKÁ STAVBA PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ STÁLA PŘED TÍM A BYLA ZNAČNĚ ZCHÁTRALÁ. OBEC TEDY ROZHODLA O STAVBĚ KAPLE NOVÉ A VYUŽILA NABÍDKY BRATRA POCINOVICKÉHO PODUČITELE JAKUBA MARTÍNKA ONDŘEJE, STAVITELE V DOMAŽLICÍCH, NA ZHOTOVENÍ PLÁNŮ KAPLE ZDARMA A TAKTÉŽ NA VEDENÍ CELÉ STAVBY. ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVORENEZANČNÍ KAPLE BYL POLOŽEN V ČERVNU ROKU 1872 A DNE 13. ŘÍJNA 1873 BYLA KAPLE ZA ÚČASTI 9 KNĚŽÍ A DESETITISÍC POUTNÍKŮ SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA.

V ROCE 1882 DOPLNILA CELÝ AREÁL KAMENNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. STALO SE TAK NA PODNĚT POCINOVICKÉHO FARÁŘE ONDŘEJE VESELÁKA, KTERÉMU SE TAK SPLNIL JEHO DÁVNÝ SEN VYBUDOVAT KŘÍŽOVOU CESTU Z POCINOVIC K DOBRÉ VODĚ.

DNE 5. ZÁŘÍ V ROCE 1908 VYHOŘELA DŘEVĚNÁ KAPLIČKA NAD STUDÁNKOU. MÍSTO NÍ BYLA POSTAVENA MENŠÍ ZDĚNÁ ČTVERCOVÁ KAPLE KRYTÁ STANOVOU STŘECHOU S LUCERNOU VE VRCHOLU.

V ROCE 1912 BYLA KAPLE BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ VYMALOVÁNA BRATRY JÍLKOVÝMI Z KLATOV A HOR MATKY BOŽÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?