KŘÍŽOVÁ CESTA V NEJDKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEJDEK

NEJDECKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKLA V LETECH 1851 – 1858 DÍKY MECENÁŠCE ANNĚ HÄCKLOVÉ (1752 – 1840), VYKONAVATELI JEJÍ POSLEDNÍ VŮLE, MĚSTSKÉMU SOUDCI FRANZI WALDÖSTLOVI (1791 – 1871) A NADACI KŘÍŽOVÉ CESTY.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA NA SEVEROZÁPADNÍM PŘÍKRÉM SVAHU PŮVODNĚ HOLÉHO STŘELECKÉHO VRCHU (690 MNM.), NA MNOHA MÍSTECH JE VEDENA PO KAMENNÝCH TERASÁCH A PŘEKONÁVÁ PŘI DÉLCE 1600 M VÝŠKOVÝ ROZDÍL 110 M.

SESTÁVÁ Z TRADIČNÍCH 14 ZASTAVENÍ, ZDE V PODOBĚ KAMENNÝCH KAPLIČEK, VYSOKÝCH 3,5 M, DO NICHŽ BYLY VLOŽENY DŘEVĚNÉ POLYCHROMOVANÉ RELIÉFY NEZNÁMEHO ŘEZBÁŘE. POPRVÉ BYLA VYSVĚCENA DNE 24. ŘÍJNA 1858 A STŘELECKÝ VRCH BYL PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI PŘEJMENOVÁN NA VRCH KŘÍŽOVÝ. V ROCE 1860 BYLA PŘED PRVNÍM ZASTAVENÍM POSTAVENA KAPLE OLIVOVÉ HORY A O TŘI ROKY POZDĚJI NA SAMÉM KONCI CESTY BYLA DOKONČENA KAPLE BOŽÍHO HROBU. KŘÍŽOVÉMU VRCHU VÉVODIL DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, KTERÝ BYL V ROCE 1897 NAHRAZEN 7M VYSOKÝM ŽELEZNÝM KRUCIFIXEM.

PO SKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY SE NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ NEPROVÁDĚLA ŽÁDNÁ ÚDRŽBA, VANDALOVÉ ZNIČILI NEBO ODCIZILI VŠECHNY DŘEVĚNÉ PLASTIKY, PONIČENY BYLY ZDOBNÉ PRVKY I OSVĚTLENÍ. Z KAPLE BOŽÍHO HROBU ZŮSTALY JEN RUINY, KAPLE OLIVETSKÉ HORY ZMIZELA ÚPLNĚ. NA ZAČÁTKU 90. LET 20. STOLETÍ ZBYLY Z KŘÍŽOVÉ CESTY POUZE KŘÍŽ NA VRCHOLU A HOLÉ ZDI KAMENNÝCH KAPLIČEK, KTERÉ ODOLALY VANDALŮM JEN DÍKY SVÉ ŽULOVÉ PODSTATĚ A KVALITNÍ PRÁCI KRUŠNOHORSKÝCH KAMENÍKŮ.

ZÁCHRANA KŘÍŽOVÉ CESTY PŘIŠLA AŽ V ROCE 1999. TEHDY JE ZALOŽENO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JON – JDE O NEJDEK, KTERÉ SE ZAVÁZALO, ŽE OBNOVÍ UMĚLECKOU ČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY POMOCÍ FINANČNÍCH SBÍREK OBČANŮ, Z DARŮ MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I Z DARŮ NĚMECKÝCH KRAJANŮ, JEJICHŽ PŘEDKOVÉ KŘÍŽOVOU CESTU VYBUDOVALI. K NÁPRAVĚ ŠKOD PŘISPĚLO FINANČNÍ POMOCÍ I MĚSTO NEJDEK, KARLOVARSKÝ KRAJ, ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI A TAKÉ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY MĚSTA. V ROCE 2008 OSLAVILA KŘÍŽOVÁ CESTA 150 LET. 31. SRPNA 2008 JI SLAVNOSTNĚ VYSVĚTIL MSGRE. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ.

NOVÉ UMĚLECKÉ RELIÉFY VYTVOŘIL A PATINOVAL MÍSTNÍ NEJDECKÝ VÝTVARNÍK HEŘMAN KOUBA (1942), ČLEN UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ; DALŠÍ ČLEN UVU, KARLOVARSKÝ VÝTVARNÍK MICHAL ŠPORA (1956) JE AUTOREM ODLITKŮ, ZATÍMCO KŘÍŽE, ROZETY, HLAVICE A ORNAMENTÁLNÍ VLYSY VYTVOŘIL DALŠÍ Z NEJDECKÝCH VÝTVARNÍKŮ STANISLAV NÁDENÍČEK (1972). 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?