KŘÍŽOVÁ CESTA VE VALČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽLUTICE

PŘI MÉM PUTOVÁNÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH MNE OKOUZLILA CELÁ ŘADA KRÁSNÝCH MÍST, ALE ZÁPADOČESKÁ VALEČ PATŘÍ MEZI TY NEJ, NEJ. MĚSTEČKO S DOUPOVSKÝMI HORAMI ZA ZÁDY, MÁ OPRAVDU SKVĚLÉ PANORAMA A CELOU ŘADU ÚŽASNÝCH PAMÁTEK.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI POCHÁZÍ Z ROKU 1358, JAKOŽ O MAJETKU RYTÍŘŮ Z VALČE. NA MĚSTEČKO BYLA VES POVÝŠENA 2. PROSINCE 1514 VLADISLAVEM JAGELLONSKÝM. RENESANČNÍ ZÁMEK, DNES JIŽ NEZNÁMÉ PODOBY, BYL POSTAVEN NA KONCI 16. STOLETÍ ZA VÁCLAVA ŠTAMPACHA ZE ŠTAMPACHU. NA PŘELOMU 16. A 17. STOLETÍ PŘESTAVUJE KNÍŽE JAN KRYŠTOF KAGER RENESANČNÍ ZÁMEK NA DVOUPATROVOU BAROKNÍ STAVBU.

V 18. STOLETÍ OBÝVAL VALEČ ROD KAGEROVŮ Z GLOBENU. ZÁMEK PRODĚLAL NĚKOLIK ÚPRAV V NOVORENESANČNÍM A NOVOBAROKNÍM STYLU. O TO SE ZASLOUŽIL PŘEDEVŠÍM HRABĚ VINCENT DE THURN - VALSSASIN. V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ PAK VE VALČI POBÝVAL DR. JAN LARISCH - MÖNNICH. TOMU BYL ROKU 1945 ZÁMEK ZKONFISKOVÁN. OD DEVADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PROBÍHÁ POSTUPNÁ REKONSTRUKCE.

BAROKNÍ VALEČSKOU KŘÍŽOVOU CESTU NECHAL ZHOTOVIT PRAVDĚPODOBNĚ V PRVNÍ POLOVINĚ 18. STOLETÍ JAN FERDINAND KAGER HRABĚ Z GLOBENU. JEJÍ VYSVĚCENÍ SE USKUTEČNILO 15. ZÁŘÍ 1741. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ, KTERÁ NAHRADILA PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE, BYLA ZHOTOVENA Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE A NATŘENA. V OBDÉLNÉM VPADLÉM POLI V HORNÍ ČÁSTI KAŽDÉHO ZASTAVENÍ SE NACHÁZELA BAROKNÍ MALBA PROVEDENÁ NA KOVOVÉM PODKLADĚ, KTEROU CHRÁNILA KOVOVÁ OTEVÍRACÍ MŘÍŽ. SOUČÁSTÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLO TAKÉ SOUSOŠÍ UKŘIŽOVÁNÍ, KTERÉ PRAVDĚPODOBNĚ ZHOTOVIL ANTONÍN BRAUN, SYNOVEC MATYÁŠE BERNARDA BRAUNA.

TATO PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA PO ROCE 1945 POSTUPNĚ ZANIKLA A ZACHOVALY SE Z NÍ JEN RELIKTY KAPLIČEK, TORZO SV. JANA EVANGELISTY A SOCHY PANNY MARIE A MÁŘÍ MAGDALÉNY. V ROCE 2016 VYPRACOVALA ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ STOCKWERK PROJEKT JEJÍ OBNOVY, NA KTERÝ SE NAKONEC PODAŘILO ZÍSKAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY OD MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ I OBCE VALEČ. TÉHOŽ ROKU BYLA KŘÍŽOVÁ CESTA Z VĚTŠÍ ČÁSTI OBNOVENA PODLE VŠECH DOSTUPNÝCH PRAMENŮ, LITERATURY, KRESEB I DOCHOVANÝCH ČÁSTÍ.

JEDNOTLIVÉ KAPLIČKY JSOU ZHOTOVENY Z UMĚLÉHO KAMENE, PŘIČEMŽ DO NĚKTERÝCH Z NICH SE ZAKOMPONOVALY DOCHOVANÉ ČÁSTI ZASTAVENÍ BAROKNÍCH A JEDNO ZE ZASTAVENÍ JE PŮVODNÍ CELÉ. VÝDUSKY ORIGINÁLŮ SOCH PŘEDSTAVUJÍCÍ PANNU MARII, SV. JANA EVANGELISTU A MÁŘÍ MAGDALÉNU BYLY OSAZENY NA PŮVODNÍ UMĚLE ZBUDOVANOU OSTROŽNU S OPĚRNOU ZÍDKOU. 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?