KŘÍŽOVÁ CESTA V CHYŠI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽLUTICE

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA VYTVOŘENA V ROCE 1863 PŘI LEVÉ STRANĚ CESTY KE HŘBITOVNÍMU KOSTELU POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (ROVNĚŽ NESE NÁZEV ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE) NA NÁVRŠÍ ŠPIČÁK VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA CHYŠE. JEDNOTLIVÁ KAMENNÁ ZASTAVENÍ BÝVALA V PODOBĚ ŽULOVÝCH BOŽÍCH MUK A TO V RŮZNÝCH VELIKOSTECH A TVARECH. V NIKÁCH JEDNOTLIVÝCH KAMENNÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BÝVALY PŮVODNĚ UMÍSTĚNY OLEJOVÉ OBRAZY, KTERÉ OVŠEM POSTUPEM ČASU SEŠLÉ A JEJICH MOTIVY NEROZPOZNATELNÉ. VÝKLENKY BYLY PROTO POTÉ ZASKLENY A OBRAZY NAHRAZENY REPRODUKCEMI. TISKY OVŠEM ROVNĚŽ RYCHLE VYBLEDLY A BYLY OPĚT ODSTRANĚNY.

UPROSTŘED KŘÍŽOVÉ CESTY STOJÍ BAROKNÍ VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA SV. ANNY Z ROKU 1784. PO NUCENÉM VYSÍDLENÍ NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA NA KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PŘESTALA BÝT KŘÍŽOVÁ CESTA UDRŽOVÁNA A POSTUPNĚ CHÁTRALA. BĚHEM DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ BYLA VĚTŠÍ ČÁST KAMENNÝCH ZASTAVENÍ Z DŮVODU VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ NAKONEC ODSTRANĚNA.

HŘBITOVNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NECHALI NA MÍSTĚ STARŠÍHO KOSTELA POSTAVIT MANŽELÉ ANNA LUDMILA A KAREL JIŘÍ MICHNA Z VACÍNOVA. ZÁKLADNÍ KÁMEN BYL POLOŽEN 5. PROSINCE ROKU 1697; KOSTEL BYL POTÉ DOKONČEN V ROCE 1718. STAVBU V RANĚ BAROKNÍM SLOHU VEDL STAVITEL JAN BAPTIST RAPP. PO ZRUŠENÍ ŘÁDU KARMELITÁNŮ V ROCE 1787 PŘESTÁVÁ BÝT FARNÍM KOSTELEM; TÍM SE STÁVÁ KLÁŠTERNÍ KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE A KOSTEL NA ŠPIČÁKU SE STÁVÁ KOSTELEM HŘBITOVNÍM. VROCE 1854 BYL KOSTEL UPRAVEN PRAŽSKÝM ARCHITEKTEM IGNÁCEM ULLMANNEM. NOVÝ OLTÁŘ JE OPATŘEN OBRAZEM “UMÍRAJÍCÍHO VYKUPITELE” OD JOSEFA HELLICHA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?