KŘÍŽOVÁ CESTA V KOŽLANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRALOVICE

KOŽLANY, ZALOŽENÉ ZA PŘEMYSLA OTAKARA I. A V ROCE 1351 POVÝŠENÉ KARLEM IV. NA MĚSTEČKO S PRÁVEM TRHŮ. ZA JIŘÍHO Z PODĚBRAD BYLY KOŽLANY DAROVÁNY JOŠTOVI Z GUSIDLE, který ZA DOBRÉ SLUŽBY OBDRŽEL od krále VLADISLAVA II. ERB A TAKÉ PRÁVO ZALOŽIT V KOŽLANECH PIVOVAR. JINDŘICH JAKUB, BRATR RUDOLFA II. POVOLIL KOŽLANSKÝM POSTAVIT RADNÍ DŮM A ŠKOLU DAL POD OCHRANU OBCE. POSLEDNÍ POTVRZENÍ MĚSTSKÝCH PRIVILÉGIÍ SE UDÁLO ZA PANOVÁNÍ MARIE TEREZIE.

DOMINANTA OBCE, KOSTEL SV. VAVŘINCE, JE POPRVÉ ZMIŇOVÁNA V ROCE 1283. TEHDY SE STÁVÁ KOSTELEM FARNÍM. V ROCE 1769 PADL KOSTEL ZA OBĚŤ POŽÁRU A NÁSLEDNĚ BYL PŘESTAVĚN V BAROKNÍM SLOHU. KOSTEL BYL PŮVODNĚ OBEHNÁN HŘBITOVEM, KTERÝ VŠAK KE KONCI 19. STOLETÍ PŘESTÁVAL SVOU VELIKOSTÍ VYHOVOVAT POTŘEBÁM MĚSTEČKA. V ROCE 1890 PROTO BYLY ZAKOUPENY MĚSTEM NOVÉ POZEMKY A V ROCE 1897 ZAČAL FUNGOVAT NOVÝ HŘBITOV. Z PŮVODNÍHO HŘBITOVA SEM BYLY PŘESUNUTY VŠECHNY POMNÍKY A TAKÉ MALOVANÝ KRISTUS, DÍLO MÍSTNÍHO RODÁKA, MALÍŘE JOSEFA KLÍRA. NA HŘBITOVĚ NALEZNEME HROB RODIČŮ DRUHÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO PREZIDENTA EDUARDA BENEŠE, KTERÝ SE TAKÉ V KOŽLANECH ROKU 1848 NARODIL.

V ZÁŘÍ ROKU 2020 BYLA V KOŽLANECH ZŘÍZENA KŘÍŽOVÁ CESTA. BYLA VYTVOŘENA K POCTĚ SOCHAŘE A ŘEZBÁŘE VÁCLAVA LEVÉHO (1820 – 1870) A OTEVŘENA KE 200. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ. RODÁK Z NEBŘEZINY, BÝVALÉ OBCE, KTERÁ JE DNES SOUŠÁSTÍ PLAS, V KOŽLANECH JAKO MALÝ VYRŮSTAL. AUTOR MONUMENTÁLNÍCH SKALNÍCH DĚL JE ZNÁM I JAKO UČITEL SOCHAŘE JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA /VÍCE NA https://klacelka.cz/. KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKLA Z POPUDU MGR. RŮŽENY SRPOVÉ Z RAKOVNÍKA, KOŽLANSKÉ RODAČKY, KTERÁ JI TAKÉ FINANCOVALA. SLOUPKY Z HOŘICKÉHO PÍSKOVCE VYTVOŘIL SOCHAŘ A KAMENÍK BARTOLOMĚJ ŠTĚRBA (* 1957) Z KOZOJED. OBRÁZKY NAMALOVALA MALÍŘKA VLADIMÍRA FRIDRICHOVÁ KUNEŠOVÁ (* 1949) Z VIMPERKA. STAVEBNÍ PRÁCE PROVEDLA FIRMA ERIMP PAVLA SRPA Z RAKOVNÍKA VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM KOŽLANY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?