KŘÍŽOVÁ CESTA V RADNICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RADNICE

NAVŠTIVME SPOLEČNĚ VELICE ZAJÍMAVÉ POUTNÍ MÍSTO, KTERÉ NALEZNEME V ZÁPADOČESKÉM MĚSTĚ RADNICE. VE MĚSTĚ MŮŽEME NAJÍT BAROKNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA, NEPŘÍSTUPNÝ ZÁMEK ČI ŽIDOVSKOU SYNAGOGU, NÁS ALE NEJVÍCE ZAJÍMÁ VÝŠE ZMÍNĚNÉ POUTNÍ MÍSTO. Z NÁMĚSTÍ JE MOŽNÉ SPATŘIT NA NÁVRŠÍ NAD MĚSTEM KAPLI, U KTERÉ KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, ZAČÍNAJÍCÍ U MĚSTSKÉHO RYBNÍKA.

BAROKNÍ KAPLE NA KALVÁRII BYLA POSTAVENA KOLEM ROKU 1745 NÁKLADEM JANA VÁCLAVA HRABĚTE Z BUBNA A LITIC, JEHOŽ ERB JE UMÍSTĚN V PRŮČELÍ NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI DO KAPLE. VYBUDOVÁNA BYLA SNAD PODLE NÁVRHU IGNÁCE KILIÁNA DIENTZENHOFERA. PRŮČELÍ VRCHOLÍ HRANOLOVOU VĚŽIČKOU S CIBULOVOU BÁNÍ; PO OBOU STRANÁCH VĚŽE JSOU SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. VÁCLAVA.

V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ STOJÍ BUDOVA BÝVALÉ POUSTEVNY, VYBUDOVANÁ VE STEJNÉ DOBĚ JAKO KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

PŘI CESTĚ Z NÁMĚSTÍ K POUTNÍMU MÍSTU, PŘIJDEME NEJDŘÍVE K VÝŠE JMENOVANÉMU MĚSTSKÉMU RYBNÍKU. U NĚJ STOJÍ VELICE KRÁSNÉ RANĚ BAROKNÍ SOUSOŠÍ PIETY, DATOVANÉ DO ROKU 1639. PODSTAVEC SOCHY JE MLADŠÍ, VYTVOŘENÝ PRAVDĚPODOBNĚ V SOUVISLOSTI S OSAZENÍM SOUSOŠÍ NA TOMTO MÍSTĚ.

O NĚKOLIK DESÍTEK KROKŮ DÁLE ZAČÍNÁ NAD HRÁZÍ RYBNÍKA KŘÍŽOVÁ CESTA, KONČÍCÍ U VÝŠE POPISOVANÉ KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. JEDNÁ SE O ČTRNÁCT KAMENNÝCH SLOUPKŮ, SLOŽENÝCH Z POMĚRNĚ VYSOKÉHO HRANOLOVÉHO DŘÍKU A VRCHOLOVÉ KAPLICE S PAŠIJOVÝM OBRÁZKEM. KŘÍŽOVÁ CESTA, POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1883 A KOPÍRUJÍCÍ STAROU PŘÍSTUPOVOU CESTU KE KAPLI, BYLA CELÁ V LETECH 2009 - 2014 RESTAUROVÁNA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?