KŘÍŽOVÁ CESTA V RADNICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V RADNICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RADNICE

POHLED Z KŘÍŽOVÉ CESTY NA RADNICE

NAVŠTIVME SPOLEČNĚ VELICE ZAJÍMAVÉ POUTNÍ MÍSTO, KTERÉ NALEZNEME V ZÁPADOČESKÉM MĚSTĚ RADNICE. VE MĚSTĚ MŮŽEME NAJÍT BAROKNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA, NEPŘÍSTUPNÝ ZÁMEK ČI ŽIDOVSKOU SYNAGOGU, NÁS ALE NEJVÍCE ZAJÍMÁ VÝŠE ZMÍNĚNÉ POUTNÍ MÍSTO. Z NÁMĚSTÍ JE MOŽNÉ SPATŘIT NA NÁVRŠÍ NAD MĚSTEM KAPLI, U KTERÉ KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, ZAČÍNAJÍCÍ U MĚSTSKÉHO RYBNÍKA.

FILIÁLNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA NA NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA V RADNICÍCH

KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

BAROKNÍ KAPLE NA KALVÁRII BYLA POSTAVENA KOLEM ROKU 1745 NÁKLADEM JANA VÁCLAVA HRABĚTE Z BUBNA A LITIC, JEHOŽ ERB JE UMÍSTĚN V PRŮČELÍ NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI DO KAPLE. VYBUDOVÁNA BYLA SNAD PODLE NÁVRHU IGNÁCE KILIÁNA DIENTZENHOFERA. PRŮČELÍ VRCHOLÍ HRANOLOVOU VĚŽIČKOU S CIBULOVOU BÁNÍ; PO OBOU STRANÁCH VĚŽE JSOU SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. VÁCLAVA.

V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ STOJÍ BUDOVA BÝVALÉ POUSTEVNY, VYBUDOVANÁ VE STEJNÉ DOBĚ JAKO KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

POUSTEVNA V BLÍZKOSTI KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

PŘI CESTĚ Z NÁMĚSTÍ K POUTNÍMU MÍSTU, PŘIJDEME NEJDŘÍVE K VÝŠE JMENOVANÉMU MĚSTSKÉMU RYBNÍKU. U NĚJ STOJÍ VELICE KRÁSNÉ BAROKNÍ SOUSOŠÍ PIETY NEZNÁMÉHO AUTORA, DATOVANÉ SNAD DO ROKU 1739, BYŤ SOKL NESE DATACI 1639. TEN JE NAOPAK MLADŠÍ NEŽ VLASTNÍ SOCHA, VYTVOŘENÝ PRAVDĚPODOBNĚ V SOUVISLOSTI S OSAZENÍM SOUSOŠÍ NA TOMTO MÍSTĚ.

O NĚKOLIK DESÍTEK KROKŮ DÁLE ZAČÍNÁ NAD HRÁZÍ RYBNÍKA KŘÍŽOVÁ CESTA, KONČÍCÍ U VÝŠE POPISOVANÉ KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. JEDNÁ SE O ČTRNÁCT KAMENNÝCH SLOUPKŮ, SLOŽENÝCH Z POMĚRNĚ VYSOKÉHO HRANOLOVÉHO DŘÍKU A VRCHOLOVÉ KAPLICE S PAŠIJOVÝM OBRÁZKEM. TATO PODOBA KŘÍŽOVÉ CESTY POCHÁZÍ Z ROKU 1883, KDY NAHRADILA KŘÍŽOVOU CESTU STARŠÍ. TU NECHAL V ROCE 1760 VYBUDOVAT JAN NEPOMUK ZE ŠTERNBERKA, KTERÝ POUTNÍ CESTU NA KALVÁRII OZDOBIL ČTRNÁCTI KAMENNÝMI SLOUPY Z HRUBOZRNNÉHO PÍSKOVCE, KTERÉ NESLY VE SVÝCH HLAVICÍCH NA PLECHU MALOVANÉ PAŠIJOVÉ VÝJEVY. PO JEJICH VÝMĚNĚ NEBYLY ZNIČENY, ALE BYLY OSAZENY NA KŘIŽOVATKÁCH CEST V OKOLÍ RADNIC.

SOUČASNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA CELKOVĚ V LETECH 2009 - 2014 RESTAUROVÁNA A NOVÉ OBRÁZKY DO JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ VYTVOŘILA PANÍ DANA URBANOVÁ Z KOZOJED, AUTORKA OBRAZŮ PRO KŘÍŽOVOU CESTU V BLÍZKÝCH ROKYCANECH.

SOUČASNÉ OBRÁZKY JSOU DÍLEM PANÍ DANY URBANOVÉ Z KOZOJED

KŘÍŽ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

NOVODOBÉ SLUNEČNÍ HODINY NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?