KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYCANECH

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYCANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROKYCANY

RADNICE NA ROKYCANSKÉM NÁMĚSTÍ

ROKYTÍ – POROST NÍZKÝCH VRB NA LUKÁCH – ODSUD POCHÁZÍ NÁZEV ROKYCAN, ZÁPADOČESKÉHO MĚSTA NEDALEKO PLZNĚ. MĚSTO BYLO PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ OD SVÉHO ZALOŽENÍ V ROCE 973 MAJETKEM PRAŽSKÉHO BISKUPSTVÍ. TO TAKÉ UMOŽNILO VYTVOŘIT Z MĚSTA DŮLEŽITÝ DOPRAVNÍ UZEL NA DŮLEŽITÉ OBCHODNÍ A DIPLOMATICKÉ ŘEZENSKÉ CESTĚ, SPOJUJÍCÍ BISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ S BISKUPSTVÍM ŘEZENSKÝM.

PRVNÍ DOLOŽITELNOU PÍSEMNOU ZMÍNKU O ROKYCANECH NALEZNEME V KOSMOVĚ KRONICE. JE TO ZPRÁVA VÁZAJÍCÍ SE K ROKU 1110, KDY PRAŽSKÝ BISKUP HEŘMAN PROPŮJČIL ROKYCANSKÝ DVOREC K DIPLOMATICKÝM JEDNÁNÍM MEZI PŘEMYSLOVCI VRATISLAVEM II., BOŘIVOJEM II. A VLADISLAVEM I. PO ZAVRAŽDĚNÍ KNÍŽETE SVATOPLUKA. DŮLEŽITOU UDÁLOSTÍ BYLO ZŘÍZENÍ PROBOŠTSTVÍ AUGUSTINIÁNŮ KANOVNÍKŮ PŘI KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V ROCE 1363. ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINA PROBOŠSTVÍ JE ZÁROVEŇ NEJSTARŠÍ DOCHOVANOU PERGAMENOVOU LISTINOU URČENOU PRO ROKYCANY. 

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

DETAIL DRUHÉHO ZASTAVENÍ

ALE NYNÍ SE JIŽ ZAMĚŘME NA NÁŠ CÍL, KTERÝM JE ROKYCANSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. TA PŮVODNĚ SPOJOVALA DVĚ KAPLIČKY – KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ, KTEROU NECHALA V ROCE 1768 POSTAVIT ROZINA KRIESLOVÁ A KTERÁ DNES STOJÍ ASI 200 M OD ZAČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY V ULICI JOSEFA TOMÁŠKA, A NEOROMÁNSKOU KAPLI SV. KŘÍŽE Z ROKU 1857 NA VRCHOLU KOPCE KALVÁRIE, DŘÍVE TAKÉ NAZÝVANÉHO VOLDUŠSKÝ VRCH. V TOM SAMÉM ROCE (1857) BYLA POSTAVENA I KŘÍŽOVÁ CESTA S TŘINÁCTI KAMENNÝMI SLOUPKY – BOŽÍMI MUKAMI; ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ BYLA PRÁVĚ KAPLE SV. KŘÍŽE A UMĚLÁ JESKYNĚ ZPODOBŇUJÍCÍ BOŽÍ HROB.

PAŠIJOVÉ OBRÁZKY JSOU DÍLEM ANNY URBANOVÉ

ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY - TŘINÁCTÉ ZASTAVENÍ A KAPLE SV. KŘÍŽE

BOŽÍ HROB NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

V ROCE 1922 BYLY OBNOVENY PAŠIJOVÉ VÝJEVY; TY PŮVODNÍ, NEUMĚLE NAMALOVANÉ NATĚRAČSKÝM MISTREM Z ROKYCAN PIKOLONEM PODLE NÁMĚTŮ JOSEFA FRÜHLICHA, BYLY VYMĚNĚNY ZA OBRÁZKY SLEČNY OLGY RUNTOVÉ, KTERÁ JE NAMALOVALA PODLE ORIGINÁLU GEBHARTA FUGELA. PODOBNĚ SE POSTUPOVALO I V ROCE 2014, KDY PODLE STEJNÉHO AUTORA NAMALOVALA OBRAZY NA NEREZOVÝ PLECH PANÍ ANNA URBANOVÁ Z KOZOJED.

ZDROJ: WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA A SPOLKU ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ

KAPLE SV. KŘÍŽE NA KONCI KŘÍŽOVÉ CESTY

POHLED Z VRCHOLU KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?