KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYCANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROKYCANY

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYCANECH SPOJOVALA PŮVODNĚ DVĚ KAPLIČKY – KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ Z ROKU 1768 A NEOROMÁNSKOU KAPLI Z ROKU 1857 NA VRCHOLU KOPCE KALVÁRIE. MEZI DOLNÍ A HORNÍ KAPLÍ BYLA VYBUDOVÁNA KŘÍŽOVÁ CESTA S 13 KAMENNÝMI SLOUPKY. DNES JIŽ STARŠÍ KAPLE NESTOJÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?