KŘÍŽOVÁ CESTA VE STŘÍBŘE

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STŘÍBŘE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STŘÍBRO

CELKOVÝ POHLED NA MĚSTO Z KŘÍŽOVÉHO VRCHU

KRÁLOVSKÉ MĚSTO STŘÍBRO, MÍSTO S BOHATOU HORNICKOU HISTORIÍ, KRÁSNÝMI PAMÁTKAMI, A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ MĚSTO S KŘÍŽOVOU CESTOU. MĚSTU DOMINUJE PŮVODNĚ POZDNĚ GOTICKÝ CHRÁM VŠECH SVATÝCH, V 18. STOLETÍ PŘESTAVĚNÝ V BAROKNÍM STYLU. KRÁSNÁ RENESANČNÍ RADNICE KRÁŠLÍ STŘED MĚSTA, KDE ROVNĚŽ OBJEVÍME BUDOVU MINORITSKÉHO KLÁŠTERA. ZA KŘÍŽOVOU CESTOU SE VYDÁME PŘES ŘEKU MŽI NA BLÍZKÝ KŘÍŽOVÝ VRCH, MÍSTNÍMI VŠEOBECNĚ NAZÝVANÝ RONŠPERK.

KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ SMÍŠENÝM LESEM

VE 30. LETECH 19. STOLETÍ SI TOTO MÍSTO VYBÍRÁ STŘÍBRSKÝ MĚŠŤAN ANTON BATTIEK A DÁVÁ IMPULS K VYBUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, PODNĚCUJÍC OBYVATELE MĚSTA K PENĚŽNÍ SBÍRCE, Z JEJÍHOŽ VÝSLEDKU HODLÁ VÝSTAVBU CESTY FINANCOVAT. SBÍRKA JE OPRAVDU ÚSPĚŠNÁ A KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU ZA 365 ZLATÝCH POSTAVENY. SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ CESTY PROBĚHLO 17. ZÁŘÍ ROKU 1837. PODOBA KAPLÍ SE SAMOZŘEJMĚ NIKDY NEZMĚNILA, ALE JAK VYPADALO VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU, SE UŽ BOHUŽEL ASI NIKDY NEDOVÍME.

ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ NA KONCI KŘÍŽOVÉ CESTY

ZNÁMÁ JE AŽ PODOBA OBRAZŮ Z VELKÉ REKONSTRUKCE KŘÍŽOVÉ CESTY V ROCE 1926. TEHDY BYLA PAMÁTKA OPRAVENA NÁKLADEM STAVITELE JOSEFA ERNSTBURGENA A NA NOVÉ OBRAZY BYLA OPĚT VYHLÁŠENA PENĚŽNÍ SBÍRKA. OBRAZY BYLY TEHDY NAMALOVÁNY NA DUBOVÉ DESKY, KTERÉ VYDRŽELY PŘECI JEN DÉLE A TAK MŮŽEME I DNES VIDĚT JEJICH PODOBU. MĚSTSKÉ MUZEUM VE STŘÍBŘE MÁ VE SVÝCH SBÍRKÁCH CELKEM PĚT TĚCHTO OBRAZŮ – PAMÁTEK NA JEDNO ČASOVÉ OBDOBÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.

ZMÍNĚNÁ REKONSTRUKCE BYLA UKONČENA V ROCE 1929 A NA DLOUHOU DOBU TO BYLA OPRAVA POSLEDNÍ. PO ODSUNU NĚMCŮ ZE STŘÍBRSKA ZAČAL ZÁJEM O KŘÍŽOVOU CESTU UPADAT, JEDNOTLIVÉ KAPLE ZAČALY CHÁTRAT, A PŘESTOŽE JICH ČÁST BYLA OPRAVENA, VĚTŠINA SE POSTUPEM DOBY DOSTALA DO HAVARIJNÍHO STAVU.

KRÁSNÉ OBRAZY DĚLAJÍ Z KŘÍŽOVÉ CESTY UNKÁTNÍ PAMÁTKU

DETAIL DVANÁCTÉHO ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

AŽ ZÁSLUHOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RONŠPERK ZE STŘÍBRA A NĚMECKÉHO SPOLKU ZLATÁ STEZKA Z ALTENSTADTU SE PODAŘILO KŘÍŽOVOU CESTU OPĚT VZKŘÍSIT K ŽIVOTU. A OPRAVDU PARÁDNÍM ZPŮSOBEM. PODAŘILO SE VYTVOŘIT ÚŽASNÉ DÍLO SE VZORNĚ OPRAVENÝMI KAPLEMI A PŘEKRÁSNÝMI OBRAZY POSLEDNÍ JEŽÍŠOVY CESTY. AUTOREM VÝTVARNÝCH MOTIVŮ OBRAZŮ JE AKADEMICKÝ MALÍŘ IVAN KOMÁREK, KTERÝ SI PRO SVOU INSPIRACI ZVOLIL DÍLO VYNIKAJÍCÍHO MALÍŘE 19. STOLETÍ JOSEFA FÜHRICHA. SVÉ POJETÍ POTÉ ZTVÁRNIL MALBOU OXIDEM KOBALTU NA KERAMICKÝ PODKLAD. V TÉTO FÁZI PROJEKTU SPOLUPRACOVAL S KERAMIKEM FRANTIŠKEM ŠVANCAREM, KTERÝ PRO DOKONALOST DÍLA ZVOLIL TRADIČNÍ KERAMICKÝ POSTUP BEZ POUŽITÍ MODERNÍ TECHNIKY. VÝSLEDNÁ PRÁCE JE OPRAVDU ZNAMENITÁ A DODÁVÁ CELÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ DALŠÍ VÝJIMEČNÝ UMĚLECKÝ ROZMĚR.

POHLED NA CHRÁM VŠECH SVATÝCH

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?