KŘÍŽOVÁ CESTA V RADOMYŠLI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RADOMYŠL

RADOMYŠL - KŘÍŽOVÁ CESTA SE 14 KAPLIČKAMI Z ROKU 1762; VEDE OD KOSTELA SV. MARTINA K POUTNÍMU KOSTELU SV. JANA. AUTOREM OBRAZŮ V KAPLÍCH MALÍŘ VÁCLAV ŠEVELE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?